Kas ir ugunsslodze un kā to aprēķināt? Ko atrisina Objektā veikts Ugunsdrošības audits? Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

jūlijs 4, 2016
Ugunsslodzes aprēķināšana ugunsdrošības audits kā risinājums

Turpinot izglītojošo un konsultatīvo rakstu sēriju par jauniem Ugunsdrošības noteikumiem, kas stāsies spēkā jau šī gada 1.septembrī, FN-SERVISS drošības eksperti atbild uz jautājumu, kas ir ugunsslodze un kā to aprēķināt?

Termins ‘ugunsslodze’, vairākkārt pieminēts jauno Ugunsdrošības noteikumu kontekstā, kā viens no parametriem, kas jāņem vērā pie ugunsdzēsības inventāra skaita noteikšanas Objektā, ir definēts 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”” 2.36.punktā: ugunsslodze – degšanas procesa laikā izdalāmās siltuma enerģijas daudzums (MJ) no telpas būvkonstrukcijām (pastāvīga ugunsslodze) un telpā esošajām degtspējīgām vielām, materiāliem un iekārtam (mainīgā ugunsslodze) uz telpas grīdas laukuma vienību (m2);

Objekta ugunsslodzes aprēķina kārtība ir noteikta minētajā būvnormatīva 26. – 28.punktos:

Ugunsslodzes aprēķināšanas formulas

Taču ugunsslodzes aprēķins ir būtsiks ne vien pie ugunsdzēsības inventāra aprēķina veikšanai, kas ir jāpaveic līdz šī gada 1.septembrim.

Informācija par maksimāli pieļaujamo ugunsslodzi (MJ/m2), kas vienlaikus var atrasties ražošanas vai noliktavas objektā, ir jāiekļauj arī Ugunsdrošības instrukcijā, sadaļā “Saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija”. Ugunsdrošības instrukcijas pārveidošanai ir noteikts pārejas periods līdz 2017.gada 1.septembrim.

Gadījumā ja ugunsslodzes aprēķina veikšana jums sagādā raizes, turklāt izjūtat laika deficītu apsekot Objekta teritoriju, lai noteiktu ugunsdzēsības inventāra atbilstību jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām, iespējams labākais un drošākais risinājums ir uzticēt šo pienākumu profesionāļiem.

Lai palīdzētu saviem klientiem sagatavoties jauno Ugunsdrošības noteikumu prasību izpildei, FN-SERVISS piedāvā pakalpojumu - Ugunsdrošības auditu.

Pakalpojuma ietvaros speciālisti apseko Objektu un sniedz pilnu informāciju ne vien par trūkstošo un neatbilstošo ugunsdzēsības inventāru, bet arī sagatavo pārskatu par neatbilstībām un vēlamajām darbībām jauno Ugunsdrošības noteikumu prasību izpildei. Vairāk par piedāvājumu Ugunsdrošības audits varat uzzināt šeit.

Savukārt  visiem tiem uzņēmumu/ iestādāžu vadītājiem un atbildīgajiem par ugunsdrošību, kas ikdienas steigā nav iepazinušies ar jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem, FN-SERVISS drošības eksperti aicina apmeklēt kādu no mācību centra “Drošība” vienas dienas semināriem. Papildus informāciju par tuvākajiem semināriem “Jaunu Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?” varat atrast šeit.

Sekojiet mūsu Jaunumu un Konsultāciju rubrikai par jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām, uzdotiet jautājumus un esiet vienmēr drošībā!

E-veikals