Kādai ugunsdrošības dokumentācijai ir jābūt publiskos un saimnieciskās darbības objektos no 01.09.2016?

jūlijs 28, 2016
Lapa ugunsdrošības dokumentācija saimnieciskās darbības objektos

Līdz jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanās ir atlicis mēnesis un dažas dienas, un FN-SERVISS drošības eksperti turpina konsultēt par gaidāmājām izmaiņām. Šoreiz par Ugunsdrošības dokumentāciju, kas no 01.09.2016 būs jānodrošina publiskos un saimnieciskas darbības objektos.

Salīdzinot spēkā esošos tiesību aktus ar jauno regulējumu ugunsdrošības jomā, kas stāsies spēkā jau 01.09.2016, būtiski atzīmēt to, ka izmaiņas skars arī šo jomu. Atbilstoši jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem samazinās administratīvais slogs attiecībā uz uzskaites žurnāliem, kas turpmāk varēs būt skaitliski mazāk, kā arī jaunu saturu iegūs Ugunsdrošības pamatdokuments – Ugunsdrošības instrukcija.

Par Ugunsdrošības instrukciju

Jaunais tiesiskais regulējums vairs neparedz pienākumu objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādāt atsevišķu dokumentu – rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

Turpmāk šī dokumenta saturs ir jāiekļauj Ugunsdrošības instrukcijā, kas attiecīgi kļūs par noteicošo dokumentu ikvienā objektā. Ņemot vērā to, likumdevējs paredz vairākas izmaiņas šī dokumenta saturā, līdz ar to jau tuvākajās nedēļās sagatavosim detalizētu apskatu un ieteikumus ugunsdrošības instrukcijas dokumenta sagatavošanai.

Par Uzskaites žurnāliem

No 01.09.2016 objektos vairs nebūs vajadzīgi Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāls, Ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls un Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglaments. To vietā  paliek Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls. (Šī žurnāla saturs būstiski mainās no 01.09.2016. Skatīt jauno Ugunsdrošības noteikumu 9. pielikumu).

Tāpat līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu stāšanos spēkā, turpmāk uzņēmumiem vairs nebūs nepieciešami tādi žurnāli, kā Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnāls un Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls. Šo žurnālu vietā no 01.09.2016 iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu kastu iekšpusē būs jāizveto Informācija par veikto iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaudi (noformēta atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu 2. pielikumam).

Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālu aizvietos Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akti, kas jānoformē atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu 8. pielikumam.

Visbeidzot no 2018.gada 1.janvāra vairs nebūs nepieciešami Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāli. Šo žurnālu vietā tiks ieviestas Uzlīmes par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu). Skatīt jauno Ugunsdrošības noteikumu 3. pielikumu.

Atzīmes par veiktajām ugunsdrošības instruktāžām un novadītām praktiskām nodarbībām tāpat kā līdz šim būs jāveic Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. Pievērsiet uzmanību, ka jaunie Ugunsdrošības noteikumi paredz izmaiņas žurnāla saturā (skatīt jauno Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikumu), kā arī no 01.09. Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā vairs nedrīkst veikt ierakstus par darba aizsardzības instruktāžām.

Papildus Ugunsdrošības instrukcijai un uzskaites žurnāliem, jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka formu un saturu šādiem dokumentiem:

  • Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktam (skatīt pielikumu)
  • Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai (skatīt pielikumu)
  • Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts (skatīt pielikumu)

Rezumējot, iepriekš teikto, FN-SERVISS drošības eksperti aicina, esošo žurnālu vai aktu formas aizstāt ar aktuālām redakcijām. Atceraties, ka liela daļa dokumentu formas ir pārstrādātas, un to paraugi ir pieejami jauno Ugunsdrošības noteikumu pielikumos.

Savu klientu ērtēbām, protams, parūpēsimies, lai visas aktuālās žurnālu formas ir pieejas un tās var iegādāties FN-SERVISS pārstāvniecībās Rīgā un Valmierā, vai arī pasūtīt E-veikalā.

Gadījumā, ja vēlaties saņemt aktuālo informāciju par izmaiņām likumdošanā, ekspertu padomus, kā arī vienmēr izdevīgus piedāvājumus, piesakieties FN-SERVISS Jaunumu saņemšanai!

E-veikals