Kādas prasības nosaka jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz ugunsdzēsības inventāru?

aprīlis 29, 2016
Ugunsdzēsības inventāra noteikumu prasības jautājuma zīmes

Kādas prasības nosaka jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz ugunsdzēsības inventāru?

Jau informējām par to, ka šī gada 1.septembrī stāsies spēkā 19.04.2016 MK noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas paredz būtiskas izmaiņas pienākumu un atbildības jomā kā fiziskām, tā juridiskām personām. Lai palīdzētu Jums sagatavoties jauno noteikumu prasību ieviešanai savās organizācijās un mājās, katru nedēļu FN-SERVISS drošības eksperti sniegs noderīgu un praktiski pielietojamu informāciju par jauniem Ugunsdrošības noteikumiem.

Šīs nedēļas tēma: Kādas prasības nosaka jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz Ugunsdzēsības invetāru?

Saskaņā ar jauno Ugunsdrošīnas noteikumu 285.4. punkta prasībām no šī gada 1.septembra nodrošinājumam ar ugunsdzēsības aparātiem tiks ņemta vērā nevis ugunsdzēsības aparātu tilpums, bet to dzēstspēja. Jaunie Ugunsdrošības noteikumi paredz pilnīgi jaunu metodoloģiju nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra apjoma un daudzuma aprēķinam. Skatiet 19.04.2016 MK noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 5.pielikums.

Dzīvē tas nozīmē to, ka katram organizācijas vadītājam vai viņa norīkotai personai par ugunsdrošību līdz šī gada 1.septembrim ir jāveic ugunsdrošības stāvokļa novērtējums savā uzņēmumā ar mērķi pārliecināties, ka uz vietas esošais ugunsdzēsības inventārs ir pietiekams un atbilstošs konkrētā uzņēmuma darbības specifikai.

Ņemot vērā savu līdzšinējo pieredzi ugunsdzēsības inventāra apkopēs, FN-SERVISS drošības eksperti ir pārliecināti, ka nav pamata satraukumam visiem to uzņēmumu organizāciju vadītājiem, kas līdz šim ir izvēlējušies un iegādājušies augstas kvalitātes ugunsdzēsības aparātus, veikuši vai plāno veikt neatbilstošu ugunsdzēsības aparātu (bez CE marķējuma) nomaiņu pret atbilstošiem ugunsdzēsības aparātiem. Ugunsdrošības noteikumi neparedz garāku pārejas periodu attiecībā uz šo punktu, tāpēc FN-SERVISS drošības eksperti aicina ikvienu uzņēmuma (organizācijas) vadītāju pievērst šim jautājumam uzmanību un rīkoties līdz šī gada 1.septembrim.

Ko nozīmē veikt sava uzņēmuma (organizācijas) ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu un kā to organizēt?

Prasība - veikt sava uzņēmuma (organizācijas) ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu - nav nekas jauns. Šādu pienākumu nosaka jau arī šobrīd spēkā esošie Ugunsdrošības noteikumi nr.82. Proti, vadītājs vai viņa norīkotā persona, kas atbildīga par ugunsdrošību, ņemot par pamatu Ugunsdrošības noteikumu prasības, veic Objekta apsekošanu un pārliecinās, ka visas prasības tiek izpildītas. Konstatējot neatbilstības, sagatavo rīcību un pasākumu plānu neatbilstību novēršanai.

Kā organizēt ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu jauno Ugunsdrošības noteikumu kontekstā?

  • Vadītājam vai norīkotai personai par ugunsdrošību, veicot uzņēmuma (organizācijas) ugunsdrošības situācijas novērtējumu, papildus jāpievieno daži jautājumi, kas ir atrunāti jaunajos noteikumos. Skatiet 04.2016 MK noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”
  • Uzņēmumu vadītājiem, kas ir ierobežoti laika un resursu ziņā, organizācijā nav atsevišķa speciālista, kas būtu izgājis apmācības ugunsdrošībā, uzņēmuma ugunsdrošības stāvokļa novērtējumam FN-SERVISS drošības eskperti iesaka piesaistīt profesionāļus. Lai palīdzētu saviem klientiem iegūt pilnīgu un visaptverošu informāciju par Objekta ugunsdrošības stāvokli, FN-SERVISS drošības ekspertu komanda piedāvā pakalpojumu - Ugunsdrošības audits. Vairāk informācju atradīsiet šeit.
  • Uzņēmuma vadītājiem vai norīkotām personām par ugunsdrošību, kas nejūtaties droši par to, kas tieši uzņēmumā ir jāpārbauda jauno Ugunsdrošības noteikumu kontekstā FN-SERVISS drošības eksperti iesaka apmeklēt 1 dienas semināru “JAUNI UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI. KAS MAINĪSIES?”, kas plānots mācību centrā “Drošība” jau 01.06.2016. Vairāk informāciju par semināru atradīsiet šeit.

FN-SERVISS drošības eksperti aicina ikvienu būt atbildīgiem un jau šodien iepazīties ar 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumiem nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”!

Veidosim drošu vidi kopā! Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi, nepieciešama palīdzība Ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā – sazinieties ar mums!

E-veikals