Kādas prasības nosaka Jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz Evakuācijas plāniem? Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti.

jūnijs 2, 2016
Lapa jaunie ugunsdrošības noteikumi evakuācijas plāniem

Izlasot šo rakstu, saņemsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas prasības jaunie noteikumi nosaka attiecībā uz Evakuācijas plānu izstrādi un izvietošanu?
  • Kam būs nepieciešami Evakuācijas plāni no 2016.gada 1.septembra?
  • Cik maksā evakuācijas plāna izstrāde un kur griezties pēc palīdzības Evakuācijas plānu izstrādei?

Kādas prasības jaunie noteikumi nosaka attiecībā uz Evakuācijas plānu izstrādi un izvietošanu?

Atbildi uz šo jautājumu var atrast “Ugunsdrošības noteikumu” nr.238 kas pieņemti 19.04.2016 un stāsies spēkā jau šī gada 1.septembrī (turpmāk tekstā – Noteikumi atbilstošā locījumā), 8.1. nodaļa ir veltīta tēmai “Evakuācijas plāns”.

Salīdzinot spēkā esošo tiesību regulējumu ar jauno, jāatzīmē, ka attiecībā uz Evakuācijas plāniem tas kļūs ievērojami saprotamāks un strukturētāks, jo atbildes vairs nebūs jāmeklē standartā LVS446, bet gan būs pietiekami rūpīgi izlasīt un sekot Noteikumos rakstītajam.

Kam būs nepieciešami Evakuācijas plāni pēc šī gada 1.septembra?

Saskaņā ar Noteikumu 229.punktu, Evakuācijas plāniem būs jābūt izstrādātiem un izvietotiem visos Publiskos objektos, kuros vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem. Attiecīgi Noteikumi runā nevis par “nodarbinātajiem”, kas ikdienā uzturas Objektā, bet gan par cilvēkiem kopumā, kas var būt klienti, piegādātāji u.tml.

Noteikumu 2.10 punktā atradīsiet arī skaidrojumu ta, kas ir Publisks objekts - objekts, kurā tiek organizēts publisks pasākums, vai objekts, kurš neatkarīgi no tā faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kurš par maksu vai bez maksas ir pieejams ikvienai personai.

Attiecībā uz šo Noteikumu prasību nav pārejas perioda, proti,  no šī gada 1.septembra visos Publiskos objektos, kas atbilst šo Noteikumu definīcijai, ir jābūt izstrādātiem un izvietotiem Evakuācijas plāniem.

Izstrādājot un izvietojot Evakuācijas plānus, jāņem vērā vairāki apstākļi:

  • Vai Objektā uzturēsies ārzemnieki. Šādos Objektos evakuācijas plāna teksta daļu valsts valodā papildina ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā.
  • Evakuācijas plāna minimālais izmērs ir 210 x 297 mm. Evakuācijas plānam ir grafiskā un teksta daļa.
  • Grafiskās daļas saturam ir jāatbilst Noteikumu 231.punkta prasībām.
  • Evakuācijas plāna teksta daļā iekļauj īsu informāciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Jaunie noteikumi paredz arī norādes par to, kur un kā izvietot evakuācijas plānus. Tā piemēram, Noteikumu 236.punktā ir teikts šādi: “Evakuācijas plānus izvieto evakuācijas ceļos, gaiteņos, starp izejām uz kāpņu telpu vai izejām no objekta. Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40 m.” Proti, domājot par Evakuācijas kopiju skaitu, jāņem vērā ir telpu plānojums, stāvu skaits u.c.

Cik maksā evakuācijas plāna izstrāde un kur griezties pēc palīdzības Evakuācijas plānu izstrādei?

Noteikumos nav norādes vai atsauces par to, ka Evakuācijas plānus var/drīkst izstrādāt tikai konkrētas jomas speciālisti. Citiem vārdiem sakot, ja Jums ir nepieciešamās prasmes un iemaņas, tad Evakuācijas plānu izstrādi var veikt paši. Taču gadījumā, ja nejūtaties droši par to, ka tiksiet galā ar šo uzdevumu, iesakām uzticēt šo pienākumu profesionāļiem.

Evakuācijas plānu izstrāde maksā vidēji 45 EUR vienam stāvam. Cenu nosaka izeju skaits no konkrētā stāva.

Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kas piedāvā izstrādāt evakuācijas plānus, tostarp FN-SERVISS. Ja esat pārdomās vai meklējat sev drošu un uzticamu sadarbības partneri, kas palīdzes un atradīs drošus un efektīvus risinājumus ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, sazinieties ar mums!

Uzticams sadarbības partneris darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos Jums būs Darba aizsardzības institūts.
E-veikals