9 biežāk uzdotie klientu jautājumi un atbildes par ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžām

oktobris 19, 2017

1.Kādas problēmas un izaicinājumus saskata paši uzņēmumu vadītāji un atbildīgie speciālisti attiecībā uz ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu veikšanu?

Apkopojot vadītāju un atbildīgo speciālistu atbildes uz augstāk uzdoto jautājumu, FN-SERVISS drošības speciālisti saņēma šādas atbildes:

 • Netiek nodrošinātas ievadapmācības, tai skaitā ievadinstruktāža, nodarbinātajam uzsākot darba attiecības;
 • grūti vai neiespējami vienkopus sapulcēt visus darbiniekus, lai novadītu ugunsdrošības instruktāžu, vienlaikus nepārtraucot uzņēmuma pamatdarbību;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai kvalitatīvi sagatavotos darbinieku instruktāžas veikšanai;
 • apmācību materiāls ir novecojis un neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāžas ir formālas un darbiniekiem neinteresantas;
 • netiek ievērota darbinieku instruktāžas regularitāte atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • ir šaubas par to, vai darbinieki zinās, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

Un visi aptaujas dalībnieki atzīmēja to, ka vēlētos redzēt risinājumu nosauktajām problēmām.

2. Vai Ugunsdrošības instruktāža ir OBLIGĀTA uzņēmumos?

Jā, Ugunsdrošības instruktāža ir obligāts pasākums katrā uzņēmumā un organizācijā.

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.

DARBINIEKIEM INSTRUKTĀŽA DARBA VIETĀ JĀIZIET NE RETĀK KĀ REIZI GADĀ.

Atbildīgajai personai, kas plāno veikt ugunsdrošības instruktāžu veikšanu darba vietā, ir jāiziet speciāli kursi ugunsdrošībā pēc 20 vai 160 stundu mācību programmām.

3. Vai Ugunsdrošības instruktāžu darbinieks var iziet, nepiedaloties klātienes apmācībās?

Jā, mūsdienu tehnoloģijas un pieejamie risinājumi ļauj darbiniekiem iziet ugunsdrošības instruktāžu arī attālināti, izmantojot E-Apmācību on-line sistēmu. Šāda prakse pastāv jau daudzviet pasaulē, tostarp Latvijā atsevišķi uzņēmumi aktīvi izmanto IT tehnoloģijas, lai darbiniekiem nodotu svarīgākās zināšanas drošības jautājumos. Taču jāatzīst, ka līdz šim Latvijā, kā arī Baltijā kopumā, šādu risinājumu ir spējuši atļauties vien turīgi uzņēmumi, jo programmatūras, kā arī aktuāla satura izstrāde ir laikietilpīgs un finansiāli apjomīgs projekts.

Iespējams situācija krasi mainīsies šogad, kad FN-SERVISS dos iespēju uzņēmumiem un organizācijām izmantot savu izstrādāto E-Apmācību on-line sistēmu.

4. Kas ir FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēma?

Kas ir fn serviss e-apmācības

FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēma ir ērts un vienkāršs paņēmiens noderīgu zināšanu un prasmju iegūšanai ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

Ugunsdrošības instruktāža tiešsaistē pieejama 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Darbinieki nepieciešamās apmācības var iziet darba vietā, mājās vai esot ceļā. Lai izmantotu FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu.

5. Kādas priekšrocības ir FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmai?

FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēma ir veidota kā atbalsts uzņēmumu vadītājiem un atbildīgajiem speciālistiem drošības instruktāžu vadīšanā.

Kļūstot par FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmas lietotāju, klienta ieguvumi ir:

 • individuāla pieeja atbilstoši klienta vajadzībām;
 • tiešsaistes atbalsts neskaidrību gadījumos;
 • kompetentu ugunsdrošības ekspertu veidots materiāls – video apmācības un testi;
 • ērta sistēma atskaitēm un atgādinājumiem, lai vadītājs vai atbildīgais speciālists varētu koncentrēties uz svarīgāko;
 • eksperta parakstīts žurnāls.

FN-SERVISS drošības eksperti ir pārliecināti, ka tiešsaistes formāts noderēs visdažādākajām dzīves situācijām. Turklāt, klienti, kas izvēlēsies kļūt par FN-SERVISS e-apmācību on-line sistēmas lietotājiem varēs būt droši par to, ka

 • kursi būs piepildīti ar aktuālu saturu – mācību materiāls vienmēr atbildīs jaunākajām normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāža būs “īsa un kodolīga par svarīgāko” – ilgums 45 – 60 minūtes.
 • Mācību materiāls ir veidots tā, lai tas ir viegli uztverams un saistošs.

6. Vai E-Apmācību on-line sistēma ir paredzēta darba drošības instruktāžu vadīšanai?

Šobrīd E-apmācības ietvaros ir iespējams iziet Ugunsdrošības instruktāžu, bet jau tuvāko mēnešu laikā mācību programma tiks papildināta ar video materiāliem un testiem darba aizsardzības instruktāžu veikšanai.

Standarta programmā tiešsaistes Ugunsdrošības instruktāžā ir iekļautas šādas tēmas:

 • kādi ir biežākie iemesli, kādēļ izceļas ugunsgrēks;
 • kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • kā pielietot dažādus ugunsdzēsības aparātus;
 • kas ir bīstamākie faktori, lai telpās attīstītos ugunsgrēks;
 • kāda ir vispārējā ugunsdrošības situācija Latvijā.

Taču apmācībās iespējams iekļaut arī specifisku ugunsdrošības informāciju, kas raksturīga tieši konkrētajam uzņēmumam.

7. Kā notiek ugunsdrošības prasību apgūšana tiešsaistē jeb on-line mācību vidē?

Ugunsdrošības prasību apgūšana tiešsaistē ir ļoti vienkārša un atbildīgajām personām par ugunsdrošību viegli administrējama. Lai kļūtu par E-Apmācību on-line sistēmas lietotāju:

 1. Uzņēmuma / organizācijas vadītājam vai atbildīgajai personai ir jānosūta pieteikums jeb jāpiesakās kļūt par E-apmācību on-line sistēmas lietotāju.
 2. Uzņēmumā instruējamie darbinieki saņems e-pastā uzaicinājumu piedalīties instruktāžas apgūšanā;
 3. Lai apgūtu mācību vielu un nokārtotu testu, darbiniekiem ir jāautorizējas tiešsaistes sistēmā;
 4. Pēc autorizēšanās sistēmā, darbiniekam ir jāapgūst mācību viela un jānokārto tests.
 5. Ja tests nokārtots sekmīgi, darbinieks saņem rezultātu apstiprinājumu no FN-SERVISS atbildīgā speciālista;
 6. Darbiniekam atliek parakstīt Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālu un instruktāža ir veiksmīgi pabeigta.

8. Vai ugunsdrošības instruktāžu var uzskatīt par formalitāti?

Nav vienas atbildes uz šo jautājumu, jo cik cilvēku, tik viedokļu. FN-SERVISS drošības eksperti uzskata, ka ugunsdrošības noteikumu izpratne un ievērošana ir katra indivīda attieksmes jautājums. Ir cilvēki, kuriem rūp drošība, un viņi ar patiesu interesi piedalās ugunsdrošības instruktāžās, palīdz darba devējiem mazināt darba vides riskus darba vietā. Taču ir cilvēki, kas vienaldzīgi vai dažkārt pat noraidoši uztver ugunsdrošības un darba aizsardzības normatīvo aktu priekšrakstus, savu viedokli pamatojot ar to, ka tās ir formālas un bezpersoniskas.

FN-SERVISS drošības ekspertu pārliecība ir tāda, ka viss ir mūsu katra paša rokās:

 • rūpēties par savu drošību un tādējādi maksimāli pasargāt sevi un sev tuvos cilvēkus no nesauktām nelaimēm, kā piemēram, ugunsgrēki, nelaimes gadījumi darba vietās
 • vai paļauties uz veiksmi un likteni, ticot, ka tas pasargās no visiem postiem un nelaimēm.

Vadītājiem, kam rūp savas organizācijas vai uzņēmuma nākotne, noteikti seko ne vien normatīvo aktu prasībām, bet arī labas prakses piemēriem drošas un darbiniekiem draudzīgas darba vides radīšanā. Šie vadītāji zina, ka laimīgi darbinieki ir daudz efektīvāki par nemotivētiem un neapmierinātiem darbiniekiem.

9. Kādām būs būt nākamajām ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžām?

Šis lēmums noteikti ir jāpieņem katram vadītājam un atbildīgajam speciālistam pašam. Nav divu vienādu organizāciju, nav viena ideāla risinājuma.

Svarīgi, lai ugunsdrošības instruktāžas notiktu, un tās tiktu novadītas darbiniekiem interesantā un saistošā veidā.

Atcerieties, Ugunsdrošības instruktāžas var vadīt arī pats vadītājs vai atbildīgais speciālists, kas ir ieguvis atbilstošas zināšanas, kā arī šo pienākumu var uzticēt kompetentām institūcijām.

Un kā jaunums – katram uzņēmumam ir iespēja izmēģināt FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmu, lai pārliecinātos par to, kā tā ir ērta lietošanā kā vadītājiem, tā pašiem darbiniekiem, lai nodotu svarīgāko informāciju par drošības jautājumiem, rīcību ārkārtas situācijā.

Papildus informāciju par e-apmācībām meklējiet FN-SERVISS interneta vietnē sadaļā E-APMĀCĪBAS, kā arī klātienes filiālēs Rīgā, Valmierā un Saldū.

Izmantojiet FN-SERVISS izstrādāto mācību platformu, lai saviem darbiniekiem nodrošinātu zināšanas un prasmes ugunsdrošībā!

E-apmācības jaunumi
Foto: bigstockphoto.com

Mūsu uzticams sadarbības partneris ir Darba aizsardzības institūts, kas saviem klientiem piedāvā darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus.

Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi, izlasot šo rakstu, sazinieties ar mums!

 
E-veikals