11 biežāk uzdotie klientu jautājumi un atbildes par ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžām, praktiskām nodarbībām

februāris 14, 2018

Foto: 123rf.com

Vai, būdams vadītājs vai atbildīgais speciālists, esat domājis par to, kā novadīt instruktāžu un praktiskās nodarbības tā, lai darbiniekiem tās patiktu un liktos saistošas?

Kā uzņēmumā plānot un organizēt ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas?

Izlasot šo bloga rakstu, varēsiet uzzināt atbildes uz biežāk uzdotiem klientu jautājumiem par ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumiem:
1.Kādas problēmas un izaicinājumus saskata paši uzņēmumu vadītāji un atbildīgie speciālisti attiecībā uz ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu veikšanu?
2. Vai ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāža ir OBLIGĀTA uzņēmumos?
3. Vai ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu darbinieks var iziet, nepiedaloties klātienes apmācībās?
4. Kas ir FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēma?
5. Kādas priekšrocības ir FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmai?
6. Vai E-Apmācību on-line sistēma ir paredzēta darba drošības instruktāžu vadīšanai?
7. Kā notiek ugunsdrošības un darba aizsardzību prasību apgūšana tiešsaistē jeb on-line mācību vidē?
8. Vai un kādos gadījumos līdzās ugunsdrošības instruktāžām uzņēmuma vadītājam vai atbildīgajai personai ir obligāti jāorganizē praktiskās nodarbības?
9. Kāpēc ir nepieciešams organizēt praktiskās nodarbības?
10. Vai ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu var uzskatīt par formalitāti?
11. Kādām būs būt nākamajām ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžām?

1.Kādas problēmas un izaicinājumus saskata paši uzņēmumu vadītāji un atbildīgie speciālisti attiecībā uz ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu veikšanu?

Apkopojot vadītāju un atbildīgo speciālistu atbildes uz augstāk uzdoto jautājumu, FN-SERVISS drošības speciālisti saņēma šādas atbildes:

 • Netiek nodrošinātas ievadapmācības, tai skaitā ievadinstruktāža, nodarbinātajam uzsākot darba attiecības;
 • grūti vai neiespējami vienkopus sapulcēt visus darbiniekus, lai novadītu instruktāžu, vienlaikus nepārtraucot uzņēmuma pamatdarbību;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai kvalitatīvi sagatavotos darbinieku instruktāžas veikšanai;
 • apmācību materiāls ir novecojis un neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāžas ir formālas un darbiniekiem neinteresantas;
 • netiek ievērota darbinieku instruktāžas regularitāte atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • ir šaubas par to, vai darbinieki zinās, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

Un visi aptaujas dalībnieki atzīmēja to, ka vēlētos redzēt risinājumu nosauktajām problēmām.

2. Vai ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāža ir OBLIGĀTA uzņēmumos?

Jā, ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas ir obligāts pasākums katrā uzņēmumā un organizācijā.

Normatīvie akti, kas nosaka instruktāžu nepieciešamību:

19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” un 10.08.2010 MK noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos prasībām”.

DARBINIEKIEM INSTRUKTĀŽA DARBA VIETĀ JĀIZIET NE RETĀK KĀ REIZI GADĀ.

Turklāt atbildīgajai personām, kas plāno veikt ugunsdrošības vai darba aizsardzības instruktāžu veikšanu darba vietā, ir jāiziet speciāli kursi un apmācības.

3. Vai ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu darbinieks var iziet, nepiedaloties klātienes apmācībās?

Jā, mūsdienu tehnoloģijas un pieejamie risinājumi ļauj darbiniekiem iziet nepieciešamo instruktāžu ugunsdrošībā vai darba aizsardzībā arī attālināti, izmantojot E-Apmācību on-line sistēmu. Šāda prakse pastāv jau daudzviet pasaulē, tostarp Latvijā atsevišķi uzņēmumi aktīvi izmanto IT tehnoloģijas, lai darbiniekiem nodotu svarīgākās zināšanas drošības jautājumos. Taču jāatzīst, ka līdz šim Latvijā, kā arī Baltijā kopumā, šādu risinājumu ir spējuši atļauties vien turīgi uzņēmumi, jo programmatūras, kā arī aktuāla satura izstrāde ir laikietilpīgs un finansiāli apjomīgs projekts.

Iespējams situācija krasi mainīsies šogad, kad FN-SERVISS dos iespēju uzņēmumiem un organizācijām izmantot savu izstrādāto E-Apmācību on-line sistēmu.

4. Kas ir FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēma?

Kas ir FN e-apmācības?

FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēma ir ērts un vienkāršs paņēmiens noderīgu zināšanu un prasmju iegūšanai ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

Ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas tiešsaistē pieejamas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Darbinieki nepieciešamās apmācības var iziet darba vietā, mājās vai esot ceļā. Lai izmantotu FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu.

5. Kādas priekšrocības ir FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmai?

FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēma ir veidota kā atbalsts uzņēmumu vadītājiem un atbildīgajiem speciālistiem drošības instruktāžu vadīšanā.

Kļūstot par FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmas lietotāju, klienta ieguvumi ir:

 • individuāla pieeja atbilstoši klienta vajadzībām;
 • tiešsaistes atbalsts neskaidrību gadījumos;
 • kompetentu ugunsdrošības un darba aizsardzības ekspertu veidots materiāls – video apmācības un testi;
 • ērta sistēma atskaitēm un atgādinājumiem, lai vadītājs vai atbildīgais speciālists varētu koncentrēties uz svarīgāko;
 • eksperta parakstīts žurnāls.

FN-SERVISS drošības eksperti ir pārliecināti, ka tiešsaistes formāts noderēs visdažādākajām dzīves situācijām. Turklāt, klienti, kas izvēlēsies kļūt par FN-SERVISS e-apmācību on-line sistēmas lietotājiem varēs būt droši par to, ka:

 • mācību materiāls vienmēr atbildīs jaunākajām normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāža būs “īsa un kodolīga par svarīgāko” – ilgums 45 – 60 minūtes.
 • Mācību materiāls ir veidots tā, lai tas ir viegli uztverams un saistošs.

6. Vai E-Apmācību on-line sistēma ir paredzēta darba drošības instruktāžu vadīšanai?

Jā, E-apmācības ietvaros ir iespējams iziet kā ugunsdrošības, tā darba aizsardzības instruktāžu.

Standarta programmā tiešsaistes Ugunsdrošības instruktāžā ir iekļautas šādas tēmas:

 • kādi ir biežākie iemesli, kādēļ izceļas ugunsgrēks;
 • kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • kā pielietot dažādus ugunsdzēsības aparātus;
 • kas ir bīstamākie faktori, lai telpās attīstītos ugunsgrēks;
 • kāda ir vispārējā ugunsdrošības situācija Latvijā.

Apmācībās iespējams iekļaut arī specifisku ugunsdrošības informāciju, kas raksturīga tieši konkrētajam uzņēmumam.

 

Standarta programmā tiešsaistes Darba aizsardzības instruktāžā ir iekļautas šādas tēmas:

 • Darba aizsardzības situācijas raksturojums Latvijā;
 • Darba devēja pienākumi;
 • Darbinieka tiesības un pienākumi;
 • Vispārīgā rīcība, notiekot nelaimes gadījumam darbā.

ON-LINE sistēma ietver instruktāžas par šādām darba aizsardzības tēmām: fizikālie, fiziskie, bioloģiskie, psiholoģiskie un emocionālie, ķīmiskie, traumatisma riska faktori.

Papildus on-line sistēma nodrošina personalizētu saturu – katram nodarbinātajam apmācību materiāls attiecas uz viņa amata/profesijas grupas raksturojošiem riskiem.

7. Kā notiek ugunsdrošības prasību apgūšana tiešsaistē jeb on-line mācību vidē?

Ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību apgūšana tiešsaistē ir ļoti vienkārša un viegli administrējama. Lai kļūtu par E-Apmācību on-line sistēmas lietotāju:

 1. Uzņēmuma / organizācijas vadītājam vai atbildīgajai personai ir jānosūta pieteikums jeb jāpiesakās kļūt par E-apmācību on-line sistēmas lietotāju.
 2. Uzņēmumā instruējamie darbinieki saņems e-pastā uzaicinājumu piedalīties instruktāžas apgūšanā;
 3. Lai apgūtu mācību vielu un nokārtotu testu, darbiniekiem ir jāautorizējas tiešsaistes sistēmā;
 4. Pēc autorizēšanās sistēmā, darbiniekam ir jāapgūst mācību viela un jānokārto tests.
 5. Ja tests nokārtots sekmīgi, darbinieks saņem rezultātu apstiprinājumu no FN-SERVISS atbildīgā speciālista;
 6. Darbiniekam atliek parakstīt Ugunsdrošības vai darba aizsardzības instruktāžas uzskaites žurnālu un instruktāža ir veiksmīgi pabeigta.

Visiem tiem klientiem, kam ir interese par E-Apmācību iespējām, bet ir šaubas par to, vai šis risinājums ir tieši tas, kas varētu ievērojami uzlabot instruktāžu organizēšanas procesu un kvalitāti, FN-SERVISS piedāvā pieteikt pakalpojuma demonstrāciju. Vairāk par šo iespēju varat uzzināt šeit.

8. Vai un kādos gadījumos līdzās ugunsdrošības instruktāžām uzņēmuma vadītājam vai atbildīgajai personai ir obligāti jāorganizē praktiskās nodarbības?

Atbilde uz šo jautājumu ir atrodama 19.04.2016 MK noteikumos nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 192.punktā.

Obligāts pienākums organizēt praktiskās nodarbības  darbiniekiem ir saimnieciskās darbības un publiskiem objektiem, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektos. Atbilstoši noteikumu 192.punktam atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".

Veicot praktiskās nodarbības, atbildīgajai personai tas ir jāreģistrē Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, kas noformēt atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu 10. pielikumam.

Lapa ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas

9. Kāpēc ir nepieciešams organizēt praktiskās nodarbības?

Viens no iemesliem, kādēļ ir nepieciešams organizēt uzņēmumos vai organizācijās praktiskās nodarbības, ir likumdošanas normu izpilde. Taču, ja papēta šo jautājumu dziļāk, ņemot vērā objektīvos un subjektīvos faktorus, ar kuriem saskaras indivīdi, kas nonāk ārkārtas situācijās, tad jāatzīst, ka šim normatīvo aktu priekšrakstam ir vērā ņemams pamatojums.

Arvien biežāk nākas sastapties ar problēmu, ka Latvijā cilvēki ir iegādājušies ugunsdzēsības līdzekļus, investējuši naudu, bet praktiski nezina kā pareizi un droši rīkoties ar šiem ugunsdzēsības līdzekļiem ugunsgrēka gadījumā.

Lai samazinātu iespējamos zaudējumus un glābtu cilvēku dzīvības ugunsgrēka gadījumā, darbiniekiem ir nepieciešams nodrošināt iespēju iemācīties, kā rīkoties ar ugunsdzēsības inventāru, evakuēties ārkārtas situācijās. Teorētisko daļu ir iespējams apgūt instruktāžās, savukārt praktisko pusi vislabāk ir apgūt praktiskās nodarbībās.

Ugunsdrošības instruktāžas pieteikties

Domājot par klientu vajadzībām, FN-SERVISS drošības eksperti ir sarūpējuši patīkamu pārsteigumu.

Februārī un martā – klienti, kas vēlas teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē, ir iespējams pieteikties praktiskām nodarbībām un ietaupīt līdz 20% no pakalpojuma cenas.

Vairāk par piedāvājumu var uzzināt:

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS UGUNSDROŠĪBĀ OBJEKTĀ

EVAKUĀCIJAS APMĀCĪBAS OBJEKTĀ ATBILSTOŠI RĪCĪBAS PLĀNAM UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

10. Vai ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu var uzskatīt par formalitāti?

Nav vienas atbildes uz šo jautājumu, jo cik cilvēku, tik viedokļu. FN-SERVISS drošības eksperti uzskata, ka ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu izpratne un ievērošana ir katra indivīda attieksmes jautājums. Ir cilvēki, kuriem rūp drošība, un viņi ar patiesu interesi piedalās instruktāžās, palīdz darba devējiem mazināt darba vides riskus darba vietā. Taču ir cilvēki, kas vienaldzīgi vai dažkārt pat noraidoši uztver ugunsdrošības un darba aizsardzības normatīvo aktu priekšrakstus, savu viedokli pamatojot ar to, ka tās ir formālas un bezpersoniskas.

FN-SERVISS drošības ekspertu pārliecība ir tāda, ka viss ir mūsu katra paša rokās:

 • rūpēties par savu drošību un tādējādi maksimāli pasargāt sevi un sev tuvos cilvēkus no nesauktām nelaimēm, kā piemēram, ugunsgrēki, nelaimes gadījumi darba vietās
 • vai paļauties uz veiksmi un likteni, ticot, ka tas pasargās no visiem postiem un nelaimēm.

Vadītājiem, kam rūp savas organizācijas vai uzņēmuma nākotne, noteikti seko ne vien normatīvo aktu prasībām, bet arī labas prakses piemēriem drošas un darbiniekiem draudzīgas darba vides radīšanā. Šie vadītāji zina, ka laimīgi darbinieki ir daudz efektīvāki par nemotivētiem un neapmierinātiem darbiniekiem.

11. Kādām būs būt nākamajām ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžām?

Šis lēmums noteikti ir jāpieņem katram vadītājam un atbildīgajam speciālistam pašam. Nav divu vienādu organizāciju, nav viena ideāla risinājuma.

Svarīgi, lai ugunsdrošības instruktāžas notiktu, un tās tiktu novadītas darbiniekiem interesantā un saistošā veidā.

Atcerieties, Ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas var vadīt arī pats vadītājs vai atbildīgais speciālists, kas ir ieguvis atbilstošas zināšanas, kā arī šo pienākumu var uzticēt kompetentām institūcijām.

Un kā jaunums – katram uzņēmumam ir iespēja izmēģināt FN-SERVISS E-Apmācību on-line sistēmu, lai pārliecinātos par to, kā tā ir ērta lietošanā kā vadītājiem, tā pašiem darbiniekiem, lai nodotu svarīgāko informāciju par drošības jautājumiem, rīcību ārkārtas situācijā.

Papildus informāciju par e-apmācībām meklējiet FN-SERVISS interneta vietnē sadaļā E-APMĀCĪBAS, kā arī klātienes filiālēs Rīgā, Valmierā un Saldū.

Izmantojiet FN-SERVISS izstrādāto mācību platformu, lai saviem darbiniekiem nodrošinātu zināšanas un prasmes ugunsdrošībā!

Kopsavilkums:

Ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas nav formalitāte, bet gan ir cieši saistīta ar darbinieku drošību un efektivitāti.

Investēt vai ietaupīt darbinieku zināšanās – tas ir katra uzņēmuma vadītāja vai atbildīgās personas ziņā, taču nekādā gadījumā nevajadzētu ignorēt likumdošanas normu prasības.

Instruktāžas un praktiskās nodarbības var būt interesantas un saistošas. Svarīgākais tām sagatavoties, izmantot piedāvātās iespējas un informācijas resursus, kā piemēram, E-Apmācību on-line sistēmu, portālu http://www.stradavesels.lv/, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta (RSU DDVVI) vietni: https://files.fm/rsu u.c.

 

Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi par šo bloga rakstu, droši sazinieties ar mums!

E-veikals