Vai un kā apzīmēt evakuācijas ceļus? Konsultē FN-Serviss drošības eksperti

marts 8, 2016

Ne reti FN-SERVISS drošības ekspertiem apsekojot dažādus Objektus (birojus, ražošanas ēkas, publiskas ēkas), nākas secināt, ka evakuācijas ceļi netiek apzīmēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Un pārrunājot šo jautājumu ar klientiem, nākas secināt, ka pat pieredzējuši ugunsdrošības nozares speciālisti ne vienmēr zina, vai un kā labāk apzīmēt evakuācijas ceļus, kā parūpēties par to, ka uguns nelaimes gadījumā darbinieki un klienti, kas atrodas ēkā, spēs operatīvi atstāt ēku pirms ir notikušas neatgriezeniskas sekas.

Vai un kas nosaka prasības apzīmēt evakuācijas ceļus?

Evakuācijas ceļu izbūve un apzīmēšana atbilstoši LVS 446 un citu darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām ir obligāts pienākums ikvienam ēkas īpašniekam vai nomniekam, kura telpās ikdienā uzturas cilvēki, piemēram, tās ir izglītības iestādes, sporta un atpūtas kompleksi, tirdzniecības centri, valsts un pašvaldību iestādes, biroju ēkas u.c. Pastāv dažādi veidi, kā evakuācijas maršruti var tik apzīmēti, tā piemēram, LVS 446 nosaka to, ka evakuācijas maršrutu apzīmēšanai var tikt izmantoti signālkrāsojumi, drošības zīmes, kā arī evakuācijas apgaismojumi, kas ekstremālā situācijā palīdzēs baiļu un izmisuma pārņemtiem cilvēkiem izglābties.

Kā vislabāk un drošāk apzīmēt evakuācijas ceļus?

Kā liecina FN-SERVISS drošības ekspertu pieredze, tad nav vienas “zelta” receptes. Ir obligātas prasības attiecībā uz evakuācijas ceļu apzīmējumiem dažāda tipa ēkās, piemēram, tirdzniecības centriem vai viesnīcām u.c. Taču kā viens no svarīgākajiem kritērijiem, kas apvieno pilnīgi visas ēkas, uz kurām attiecas Ugunsdrošības noteikumu prasības par evakuācijas ceļiem, ir tas, vai esot telpās piedūmojumam vai tumsai, cilvēks spēj maksimāli īsā laikā atrast drošu izeju atstāt telpas.

Ko FN-SERVISS drošības eksperti iesaka saviem klientiem, domājot par evakuācijas ceļu apzīmēšanu?

Līdzās evakuācijas apgaismojumu sistēmu izbūvei, ko nosaka spēkā esošiem būvnormatīvi, FN-SERVISS drošības eksperti iesaka klientiem evakuācijas ceļu apzīmēšanai izmantot vienkāršo fotoluminiscējošu zīmju sistēmu. Kā parāda daudzu Eiropas valstu prakse, kur fotoluminiscējošās zīmju sistēmas jau tiek izmantotas gadu desmitus, tad fotoluminiscējošās zīmes ir drošs risinājums, kā apzīmēt visas avārijas izejas. Pat esot piedūmojumam un tumsai, zīmes būs labi saredzamas un tās palīdzēs cilvēkiem atrast izeju no degošas ēkas.

Kā darbojas fotoluminiscējoša evakuācijas sistēma?

Fotoluminiscējoša evakuācijas sistēma ir luminiscējošu materiālu kombinācija, kas izvietota ēkā, norādot drošu evakuācijas ceļu pat tādā gadījumā, ja ēkā pazūd elektrība. Luminiscējoši materiāli absorbē un glabā gaismas enerģiju no dabīgiem vai mākslīgiem gaismas avotiem un tērē tos gaismas radīšanai pilnīgā tumsā, kad gaismas avoti nestrādā vai strādā nepilnīgi. Šādas sistēmas mērķis ir radīt “Gaismas ceļu” visas ēkas daļās, lai dūmu un tumsas gadījumā jebkurš varētu viegli un droši atrast nepieciešamo ceļu.

Kur var iegādāties luminiscējošas evakuācijas zīmes un cik tās maksā?

Luminiscējošajās zīmes ir pieejamas atsevišķās tirdzniecības vietās, tostarp pie mums. Vidējā cena vienai fotoluminiscējošai zīmei ir robežās no 5 – 6 eiro, kas ir dārgāk kā parastās drošības zīmes, bet tajā pašā laikā ievērojami lētāk par evakuācijas apgaismojumiem.
E-veikals