Kā strādāt droši un efektīvi? Vai ir vērts investēt darba drošībā? Konsultē FN-SERVISS

septembris 22, 2016

Kā rāda Eiropas Savienības dalībvalstu veiktie pētījumi, tad slikta darba vide rada ievērojamus zaudējumus kā pašiem darba devējiem, tā arī valsts ekonomikai kopumā. Ja var ticēt atsevišķu valstu tautsaimniecības ziņojumos publicētajai informācijai, tad zaudējumi vidēji ir 2,6 – 3.8% no iekšzemes kopprodukta.

Par to, kā šo naudu nezaudēt, sāk domāt arvien vairāk uzņēmumu, kas cenšas padarīt savu darba vidi efektīvāku, saudzējot darbinieku veselību, laiku un uzlabojot finanšu rezultātus. Pozitīvi, ka rūpes par darbiniekiem ir ne vien turīgo valstu iedibināta tradīcija, bet arī Latvijā arvien biežāk ir sastopami labas prakses piemēri.

FN-SERVISS drošības eksperti, ikdienā sniedzot atbalstu uzņēmumiem darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos vienprātīgi uzskata, ka darba aizsardzība ir ne vien darbinieku drošība, pasargājot viņus no nelaimes gadījumiem, bet arī pareiza darba organizācija.

Drošības kultūras veidošana uzņēmumā nozīmē nepārtrauktus uzlabojumus, kur iesaistās vadība, atbildīgie speciālisti un, protams, paši darbinieki.

Biežākās problēmas un izaicinājumi ar kuriem saskaras uzņēmumi / organizācijas, kas sāk veidot drošības kultūru:

  • Drošība tiek saistīta tikai ar tehniskiem risinājumiem un atbilstību tiesību aktiem
  • Drošība netiek uzskatīta par biznesa risku
  • Atbildīgi par drošību tiek uzskatīti tikai darba aizsardzības / drošības speciālisti
  • Daudz negadījumi tiek uzskatīti par nenovēršamiem.

Kas ir jāzina ikvienam vadītajam vai atbildīgajam par ugunsdrošību/darba aizsardzību?

  • Normatīvie akti
  • Tiesu prakse
  • Kā efektīvi organizēt darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus uzņēmumā?
  • Kur mijas vadītāja un darbinieku atbildība par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem?

 

Kā efektīvi organizēt darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus uzņēmumā?

Var pārzināt normatīvo aktu prasības, zināt visu par labas prakses piemēriem pasaulē, kā jāievieš drošu kultūru uzņēmumā, taču, ja zināšanas netiek liktas lietā, tad nevajadzētu cerēt uz labiem rezultātiem.

Veidojot drošības kultūru uzņēmumā, atbildīgajam speciālistam jāatceras, ka efektīva darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas izveide nav iedomājama bez darbinieku un vadības iesaistes. Svarīgi, lai organizācijā valdītu uzskats, ka darbinieku iesaiste drošības un veselības jautājumu risināšanā ir kritiski svarīga. Vadītājiem jāapzinās, ka nelaimes gadījumus izraisa virkne dažādu faktoru, kas bieži vien ir saistīti ar vadības lēmumiem.

Un tieši šī iemesla dēļ vadītājiem nevajadzētu steigties ar saviem spriedumiem, par to, ka paši darbinieki ir vainīgi pie nelaimes gadījuma izraisīšanas.

Sociāli atbildīgu uzņēmumu / organizāciju kultūrvide nosaka to, ka vadītāja pienākums ir izvērtēt katru situāciju, kad ir noticis nelaimes gadījums darba vietā, lai izprastu cēloņus un maksimāli samazinātu iespējamos riskus atkārtoties līdzīgiem gadījumiem.

Kā rāda FN-SERVISS drošības ekspertu pieredze, tad vairums darbinieku apzinās savu personīgo atbildību un ir gatavi sadarboties ar vadību, lai uzlabotu drošību un veselību.

Ikviens uzņēmums var uzlabot efektivitāti, sakārtojot darba vides apstākļus, veicinot veselīgu dzīvesveidu un iesaistot visu kolektīvu drošas vides veidošanā.

Lai dalītos zināšanās un labas prakses piemēros, kā veidot drošu un efektīvu darba vidi organizācijā, FN-SERVISS drošības eksperti ir sagatavojuši semināra programmu “Kas ir jāzina ikvienam vadītajam vai atbildīgajam par ugunsdrošību/darba aizsardzību?”

Protams, seminārs neatrisinās visas ar drošību saistītos jautājumus un problēmas organizācijā, taču tas palīdzēs daudziem vadītājiem un atbildīgajiem par drošību iegūt pašus pamatus, vadlīnijas, kā virzīties uz mērķi: DROŠS un EFEKTĪVS.

Vairāk par semināru un pieteikšanās kārtību varat uzzināt šeit.

E-veikals