Darba vides riski pavāru profesijā

marts 3, 2017

Restorānos un kafejnīcās pavāra gatavota maltīte bieži vien vizuāli atgādina mākslas darbu. Tās garša nav salīdzināma ar mājas maltītēm un ir neatkārtojama, taču šīs maltītes pagatavošanai netiek izmantoti tikai pavāra noslēpumi vai prasmes, bet darba veikšanai pavārs tiek pakļauts arī konkrētu darba vides risku ietekmei, kas var būtiski ietekmēt viņa veselību.

Nodarbinātā profesionālās spējas, iegūstot pavāra profesiju, sniedz iespēju ar virtuves iekārtām strādāt daudz prasmīgāk, nekā cilvēkiem, kas virtuvē pagatavo vakariņas divām personām, taču, neatkarīgi no tā, arī profesionāļi ir pakļauti konkrētiem darba vides riska faktoriem. Lai konstatētu iespējamo risku strādājošo drošībai un veselībai, kā arī novērstu to, uzņēmumā jāveic darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk., darba vides risku novērtēšana.

Kāpēc nepieciešama darba vides risku novērtēšana?

Nevienā nozarē ražošanas procesu nav iespējams uzturēt pilnīgi bez riska faktoru ietekmes, tomēr to var censties samazināt līdz minimumam un pastāvīgi kontrolēt. Neievērojot darba aizsardzības prasības vai neapzinoties pastāvošos riskus darba vietā, tas var būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nodarbinātie cieš nelaimes gadījumos. Nelaimes gadījumi var atstāt būtiskas sekas - sākot ar viegliem veselības traucējumiem, līdz pat letāliem negadījumiem.

Dažādu darba vides risku faktoru iedarbības rezultātā pavārs var gūt savainojumus, strādājot ar virtuves iekārtām, saskarē ar iekārtu kustīgajām daļām, gūstot muguras traumas ceļot smagumus, savainojoties ar nažiem, gūstot apdegumus no karstām virsmām un vielām, kā arī citus būtiskus veselības traucējumus. Tieši tāpēc gan darba devējiem, gan darba aizsardzības speciālistiem un nodarbinātajiem ir svarīgi būt informētiem par būtiskākajām darba aizsardzības prasībām, bīstamākajiem darba vides riska faktoriem un iespējamiem preventatīviem pasākumiem, strādājot dažādos pārtikas ražošanas procesos.

Darba vides iekšējo uzraudzību jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. Darba vides risku vērtēšana nav jāveic tikai pavāriem, bet arī pavāra palīgiem, šefpavāriem u.c. iesaistītajiem virtuves darbiniekiem. Tāpat ēdienu pagatavošanā virtuves telpās var tikt iesaistīti arī citi nodarbinātie. Arī šie nodarbinātie, lai veiktu darba pienākumus, var tikt pakļauti darba vides risku faktoru ietekmei, kā rezultātā tie var ietekmēt viņu drošību un veselību.

Papildus informāciju par darba vides risku novērtējumu atradīsiet šeit.

Lai novērstu pavāru darba vidē esošos riska faktorus un samazinātu šo faktoru ietekmi uz nodarbināto drošību, 2016.gadā FN-SERVISS drošības eksperti ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu uzņēma mācību filmu “Darba vides riski pavāru profesijā”.

Šajā filmā ir parādīti būtiskākie darba vides riska faktori pavāra profesijā nodarbinātajiem:

  • Elektrotraumas;
  • Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība;
  • Asu un rotējošu virtuves iekārtu izmantošana;
  • Fiziskas pārslodze.

Kā arī šajā filmā ir parādīti svarīgākie preventatīvie pasākumi, kas jāveic konkrēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai.

Jau tuvākajā laikā mācību filmu varēs lejuplādēt Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta (RSU DDVVI) izveidotajā vietnē: https://files.fm/rsu.

Bet jau šodien mācību filmu varat noskatīties šeit:

Atceries par drošību virtuvē un vienmēr apzinies iespējamos riskus pirms darba uzsākšanas, kā arī darba laikā!

Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi par šo rakstu vai video materiālu, sazinieties ar mums!

E-veikals