FN-SERVISS īpašais piedāvājums aprīlī

marts 31, 2021

Īpašais FN-SERVISS piedāvājums pakalpojumiem aprīlī:

 • Agrās rezervācijas piedāvājums skursteņslauķa pakalpojumiem – 20 % atlaide no pakalpojuma maksas VAI dūmvadu, apkures iekārtu un ventilācijas vadu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sastādīšana BEZ MAKSAS;
 • Ugunsdrošības auditam objektā – 20 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • GADA ABONEMENTS on-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā  –  2035 % atlaide no pakalpojuma maksas.

Piedāvājums  spēkā 01.04.2021  līdz 30.04.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais piedāvājums no FN-SERVISS skursteņslauķa pakalpojumiem
  Agrās rezervācijas piedāvājums: Rezervē profesionāla skursteņslauķa vizīti un laiku! 

 

19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. “Ugunsdrošības noteikumi”  nosaka prasības dūmvadu, apkures iekārtu un ventilācijas kanālu obligātu un regulāru tīrīšanu, lai mazinātu ugunsgrēku izcelšanās draudus. 

Kurināmā veidsDūmvada, apkures iekārtas un ierīces TĪRA un PĀRBAUDA
Cietā kurināmā apkure - sodrējus no ilgdedzes (neakumulē siltumu ilgāk par 3 st.) Kamīns, dažāda veida krāsniņas (Piemēram, Jotul krāsns) - pirms sezonas, līdz 1.novembrim
- 1 reizi apkures sezonā (no 1.nov. līdz 1.mar.)
Cietā kurināmā apkure - sodrējus no ilgdedzes (kas akumulē siltumu ilgāk par 3 st.) Dažāda veida apkures katli, sildmūri, siltā gaisa apkures ierīces, siltā ūdens apkures ierīces, u.c. - pirms sezonas, līdz 1.novembrim
Šķidrā kurināmā apkure- pirms sezonas, līdz 1.novembrim
Dabīgā kurināmā apkure - ne retāk kā 1 x piecos gados

Līdz 30.04.2021 piesakot dūmvadu, apkures iekārtu, ierīču un saistīto ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu pēc apkures sezonas beigām un izvēlies kādu bonusu vēlies saņemt:

 • 20% atlaide no pakalpojuma maksas vai dūmvadu, apkures iekārtu un ventilācijas vadu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sastādīšanu BEZ MAKSAS.
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrīti dūmvadi, tehniski bojātas apkures iekārtas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu dūmvadu, apkures iekārtu, ierīču un saistīto ventilācijas kanālu pārbaudes un tīrīšanas pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.04.2021 – 30.04.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.
Īpašais piedāvājums Ugunsdrošības auditam objektā

  Ugunsdrošības auditam objektā  – 20% atlaide no pakalpojuma maksas  

Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas.

Iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšanu var  veikt pats uzņēmuma vadītājs vai viņa deleģēts speciālists, taču tendences rāda, ka uzņēmumi uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.

Uzņēmumiem un organizācijām, kur vairāk kā gadu nav veikta iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšana, FN-SERVISS piedāvā pakalpojumu Objekta ugunsdrošības audits.

Līdz 30.04.2021 piesakiet ugunsdrošības auditu objektā un saņemiet:

 • Apzināti iespējamie ugunsgrēka riski Jūsu uzņēmumā / organizācijā;
 • Rekomendācijas, kā novērst neatbilstības ugunsdrošības jomā Jūsu uzņēmumā / organizācijā;
 • 20 % atlaide no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošības auditam objektā, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.04.2021 – 30.04.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.
Īpašais piedāvājums on-line instruktāžām darba aizsardzībā un ugunsdrošībā

 GADA ABONEMENTS On-line instruktāžām ugunsdrošībās un darba aizsardzībā – 20%  - 35% atlaide no pakalpojuma maksas 

Ja esat saskāries ar kādu no zemāk norādītajām problēmām, organizējot ikgadējās darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā vai darba aizsardzībā:

 • netiek nodrošinātas ievadapmācības, tai skaitā ievadinstruktāža, nodarbinātajam uzsākot darba attiecības;
 • grūti vai neiespējami vienkopus sapulcēt visus darbiniekus, lai novadītu ugunsdrošības instruktāžu, vienlaikus nepārtraucot uzņēmuma pamatdarbību;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai kvalitatīvi sagatavotos darbinieku instruktāžas veikšanai;
 • apmācību materiāls ir novecojis un neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāžas ir formālas un darbiniekiem neinteresantas;
 • netiek ievērota darbinieku instruktāžas regularitāte atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • ir šaubas par to, vai darbinieki zinās, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

FN-SERVISS E-Apmācību platforma radīta kā palīgs vadītājiem un atbildīgajām personām nodrošināt kvalitatīvas apmācības un instruktāžas ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

Piemērotākais risinājums laikā, kad epidemioloģiskā situācija nerekomendē klātienes komunikāciju, darbinieku pulcēšanos vienkopus.

Līdz 30.04.2021 piesakiet GADA ABONEMENTU on-line instruktāžām ugunsdrošībā un / vai darba aizsardzībā un saņemiet:

 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz darbinieku instruktāžām;
 • Zinoši darbinieki par to, kā rīkoties ārkārtas situācijā, kā mazināt darba vides riskus ikdienas darbā;
 • 20 – 35 % atlaide no GADA ABONEMENTA maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu on-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.04.2021 – 30.04.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.
E-veikals