Īpašais piedāvājums no FN-SERVISS – Novembris 2021

novembris 3, 2021

FN-SERVISS Īpašais piedāvājums pakalpojumiem novembrī:

 • Piesakiet dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtējumu, DĀVANĀ saņemiet dūmvadu tīrīšanu BEZ MAKSAS!
 • Ugunsdrošības auditam ar / bez instrukcijas izstrādes – 25 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • GADA ABONEMENTS On-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā – 25%  atlaide no pakalpojuma maksas

Piedāvājums  spēkā 01.11.2021  līdz 30.11.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais piedāvājums skursteņslauķa pakalpojumiem
  Piesakiet dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtējumu, DĀVANĀ saņemiet dūmvadu tīrīšanu BEZ MAKSAS! 

19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. “Ugunsdrošības noteikumi”  nosaka prasības dūmvadu, apkures iekārtu un ventilācijas kanālu obligātu un regulāru tīrīšanu, lai mazinātu ugunsgrēku izcelšanās draudus. 

Kurināmā veidsDūmvada, apkures iekārtas un ierīces TĪRA un PĀRBAUDA
Cietā kurināmā apkure - sodrējus no ilgdedzes (neakumulē siltumu ilgāk par 3 st.) Kamīns, dažāda veida krāsniņas (Piemēram, Jotul krāsns) - pirms sezonas, līdz 1.novembrim
- 1 reizi apkures sezonā (no 1.nov. līdz 1.mar.)
Cietā kurināmā apkure - sodrējus no ilgdedzes (kas akumulē siltumu ilgāk par 3 st.) Dažāda veida apkures katli, sildmūri, siltā gaisa apkures ierīces, siltā ūdens apkures ierīces, u.c. - pirms sezonas, līdz 1.novembrim
Šķidrā kurināmā apkure- pirms sezonas, līdz 1.novembrim
Dabīgā kurināmā apkure - ne retāk kā 1 x piecos gados

Līdz 30.11.2021 piesakiet dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtējumu un saņemiet:

 • Dūmvadu tīrīšanu BEZ MAKSAS;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrīti dūmvadi, tehniski bojātas apkures iekārtas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtēšanas pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.11.2021 līdz 30.11.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums On-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā

 GADA ABONEMENTS On-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā – 25%  atlaide no pakalpojuma maksas 

Ja esat saskāries ar kādu no zemāk norādītajām problēmām, organizējot ikgadējās darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā vai darba aizsardzībā:

 • netiek nodrošinātas ievadapmācības, tai skaitā ievadinstruktāža, nodarbinātajam uzsākot darba attiecības;
 • grūti vai neiespējami vienkopus sapulcēt visus darbiniekus, lai novadītu ugunsdrošības instruktāžu, vienlaikus nepārtraucot uzņēmuma pamatdarbību;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai kvalitatīvi sagatavotos darbinieku instruktāžas veikšanai;
 • apmācību materiāls ir novecojis un neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāžas ir formālas un darbiniekiem neinteresantas;
 • netiek ievērota darbinieku instruktāžas regularitāte atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • ir šaubas par to, vai darbinieki zinās, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

FN-SERVISS E-Apmācību platforma radīta kā palīgs vadītājiem un atbildīgajām personām nodrošināt kvalitatīvas apmācības un instruktāžas ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

Piemērotākais risinājums laikā, kad epidemioloģiskā situācija nerekomendē klātienes komunikāciju, darbinieku pulcēšanos vienkopus.

Līdz 30.11.2021 piesakiet GADA ABONEMENTU on-line instruktāžām ugunsdrošībā un / vai darba aizsardzībā un saņemiet:

 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz darbinieku instruktāžām
 • Zinošus darbiniekus par to, kā rīkoties ārkārtas situācijā, kā mazināt darba vides riskus ikdienas darbā
 • 25% atlaidi no GADA ABONEMENTA maksas

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu on-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.11.2021 – 30.11.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums ugunsdrošības auditam ar/bez instrukcijas izstrādi

  Ugunsdrošības auditam objektā ar / bez instrukcijas izstrādes – 25% atlaide no pakalpojuma maksas  

Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas.

Iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšanu var  veikt pats uzņēmuma vadītājs vai viņa deleģēts speciālists, taču tendences rāda, ka uzņēmumi uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.

Uzņēmumiem un organizācijām, kur vairāk kā gadu nav veikta iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšana, FN-SERVISS piedāvā pakalpojumu Objekta ugunsdrošības audits.

Savukārt tiem uzņēmumiem, kam ir aktuāli izstrādāt vai aktualizēt ugunsdrošības instrukciju, FN-SERVISS piedāvā pakalpojumu Objekta ugunsdrošības audits kopā ar ugunsdrošības instrukciju.

Līdz 30.11.2021 piesakiet ugunsdrošības auditu ar / bez instrukcijas izstrādes un saņemiet:

 • Apzinātus iespējamos ugunsgrēka riskus Jūsu uzņēmumā / organizācijā
 • Rekomendācijas, kā novērst neatbilstības ugunsdrošības jomā Jūsu uzņēmumā / organizācijā
 • Profesionāli sagatavotu vai aktualizētu ugunsdrošības instrukciju objektam*
 • 25 % atlaidi no pakalpojuma maksas

* Klientiem, kas izvēlas pakalpojumu – Objekta ugunsdrošības audits kopā ar ugunsdrošības instrukciju.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošības auditam ar / bez instrukcijas izstrādes, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.11.2021 – 30.11.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas
E-veikals