FN-SERVISS – Īpašais piedāvājums oktobrī

oktobris 7, 2020

Svētki Mums, Dāvanas Jums!

Oktobrī svinam jau 18 gadus pastāvēšanu Baltijas tirgū. PALDIES, ka visus šos gadus esat kopā ar mums! PALDIES par sadarbību un uzticēšanos!

FN-Serviss Īpašie piedāvājumi pakalpojumiem oktobrī

 • On-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā – 18 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • Ugunsdrošības audits ar instrukcijas izstrādi / aktualizēšanu  – 18 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • Elektroinstalāciju izolācijas pretestības mērījumiem, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes  veikšanai  – 18 % atlaide no pakalpojuma maksas.
Piedāvājums spēkā 01.10.2020 - 31.10.2020. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais piedāvājums E-Apmācībām - On-line instruktāžas
 On-line instruktāžas ugunsdrošībā UN darba aizsardzībā – 18 % atlaide no pakalpojuma maksas 
On-line apmācību platforma būs drošs un pārbaudīts risinājums visiem tiem uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kas ir saskārušies ar  kādu no zemāk norādītajām problēmām, organizējot ikgadējās darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā vai darba aizsardzībā:
 • Netiek nodrošinātas ievadapmācības, tai skaitā ievadinstruktāža, nodarbinātajam uzsākot darba attiecības;
 • grūti vai neiespējami vienkopus sapulcēt visus darbiniekus, lai novadītu ugunsdrošības instruktāžu, vienlaikus nepārtraucot uzņēmuma pamatdarbību;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai kvalitatīvi sagatavotos darbinieku instruktāžas veikšanai;
 • apmācību materiāls ir novecojis un neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāžas ir formālas un darbiniekiem neinteresantas;
 • netiek ievērota darbinieku instruktāžas regularitāte atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • ir šaubas par to, vai darbinieki zinās, kā rīkoties nelaimes gadījumā.
FN-SERVISS E-Apmācību platforma radīta kā palīgs vadītājiem un atbildīgajām personām nodrošināt kvalitatīvas apmācības un instruktāžas ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.
 • Piesakiet pakalpojumu on-line instruktāžas ugunsdrošībā UN darba aizsardzībā un saņemiet 18 % atlaidi no pakalpojuma maksas!
 • Papildus informāciju par E-Apmācību platformu atradīsiet šeit.
Piedāvājums  spēkā 01.10.2020  līdz 31.10.2020.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais oktobra piedāvājums - Ugunsdrošības audits ar instrukcijas izstrādi/aktualizēšanu
  Ugunsdrošības auditam ar instrukcijas izstrādi / aktualizēšanu –  18 % atlaide no pakalpojuma maksas  
Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas.
Iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšanu var  veikt pats uzņēmuma vadītājs vai viņa deleģēts speciālists, taču tendences rāda, ka uzņēmumi uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.
 • Piesakiet Ugunsdrošības auditu ar instrukcijas izstrādi / aktualizēšanu oktobrī un saņemiet 18% atlaidi no pakalpojuma maksas!
 • Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošības auditam ar instrukcijas izstrādi / aktualizēšanu, sazinieties ar mums!
Piedāvājums ir spēkā no 01.10.2020 līdz 31.10.2020.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājumus oktobrī - elektroinstalāciju pārbaudei - 18% atlaide
  Elektroinstalāciju pārbaudei  - 18 % no pakalpojuma maksas  
Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces, pārbaude ir jāveic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:
 • sprādzienbīstama vide – reizi divos gados;
 • ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.
Elektroinstalāciju pārbaude nepieciešama, lai noteiktu elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli, nodrošinātu elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma. Par elektroinstalāciju izolācijas pretestības, cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu atbilstoši  (Noteikumu Pielikums nr.6)
 • Piesakiet elektroinstalāciju izolācijas pretestības, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudi oktobrī un saņemiet 18% atlaidi no pakalpojuma maksas!
 • Lai saņemtu individuālu piedāvājumu elektroinstalāciju izolācijas pretestības, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudei, sazinieties ar mums!
Piedāvājums ir spēkā no 01.10.2020 līdz 31.10.2020.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
E-veikals