Jauns regulējums ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā. Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

aprīlis 25, 2020

12.03.2020 stājās spēkā jauns nacionālā mēroga standarts ugunsdzēsības grupā LVS 187:2020 “Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā”

Kādas prasības nosaka Jaunais Standarts LVS 187:2020 un kas ir tā darbības joma?

Šis standarts attiecas uz virszemes un apakšzemes hidrantiem Latvijas Republikas teritorijā. Tajā sniegtas prasības hidrantu izbūvei, kā arī norādījumi to pārbaudēm gan pirms to nodošanas ekspluatācijā, gan ekspluatācijas laikā. Standarts tika izstrādāts, lai nodrošinātu ugunsdrošības prasības un ugunsgrēka dzēšanas darbiem nepieciešamos apstākļus.

Plašāka mēroga diskusija par jauno standartu notika pērnā gada nogalē, SIA “FN-SERVISS” mācību centrā “Drošība”, Ekspertu dienās #9, kas tika veltītas tēmai: KĀ ORGANIZĒT ĀRĒJO UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADU PĀRBAUDES UN KONTROLMĒRĪJUMUS?

Zināšanās un pieredzē dalījās Latvijas un Eiropas mēroga eksperti no FN-SERVISS, Rīgas Ūdens un Indutek un Brandschutztechnik Müller.

Ja nebija iespēja piedalīties klātienē šajā seminārā, tad piedāvājam iepazīties ar ekspertu prezentācijām un izdales materiāliem:

Vai Jaunais Standarts LVS 187:2020 ir attiecināms uz būvniecības nozari?

Jā, LVS 187:2020 Standarts ir saistošs visiem būvniecības nozares uzņēmumiem, kas veic Jaunu Objektu vai esošo Objektu būvi, kuras teritorijā ir izbūvēti ārējie hidranti.
Standarta 5.punkts nosaka uzdevumus, kas jāveic atbildīgajam speciālistam pie Objekta nodošanas ekspluatācijā, kur teritorijā ir izbūvēti ārējie hidranti. Proti, šīs darbības ir sekojošas:


1. Jāveic ūdensvada būves apsekošana atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un šī standarta prasībām.
2. Jāpārliecinās, vai ir brīva piekļuve ugunsdzēsības hidrantam, vai pie ugunsdzēsības hidranta ir piebrauktuve un vai tā izbūvēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3. Jāpārliecinās, vai apakšzemes ugunsdzēsības hidrantu aku vāku un virszemes ugunsdzēsības hidrantu krāsojums atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4. Pārbaudot hidrantu, jāpārliecinās, vai koordinācijas plāksnīte atbilst uzmērītajiem izmēriem, vai ir atbilstoši apzīmējumi un vai plāksnīte nav bojāta.
5. Ugunsdzēsības hidrantu caurplūdes un spiediena pārbaudi veic atbilstoši šī standarta 6.2.1. līdz 6.2.10. apakšpunktos noteiktajām prasībām.
6. Pēc veiktās ugunsdzēsības hidrantu caurplūdes un spiediena pārbaudes sastāda pārbaudes aktu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.”

Kā metodiski pareizi veikt ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā?

Atbildi uz šo jautājumu varat rast, noskatoties video, kas tika prezentēts seminārā. Šī video veidošanā piedalījās SIA FN-SERVISS un SIA “Rīgas Ūdens” speciālisti.

Kā redzams video, tad ugunsdzēsības hidrantu caurplūdes un spiediena pārbaudei tiek izmantots speciāls aprīkojums. Standarts nenosaka to, ka pārbaudes veikšanai būtu nepieciešams obligāti izmantot ārpakalpojumu jeb uzņēmumus, kas būtu ieguvuši speciālas licences un atļaujas. Ja būvniecības uzņēmumam ir savi speciālisti, aprīkojums, ar ko nodrošināt Standartā noteiktos mērījumus, tad atliek vien parūpēties par KOREKTU Ugunsdzēsības hidranta pārbaudes akta aizpildīšanu.

Kādu aprīkojumu izvēlēties ugunsdzēsības hidrantu pārbaudei?

Pasaules tirgū var atrast dažādus risinājumus ugunsdzēsības hidrantu caurplūdes un spiediena pārbaudei. FN-SERVISS drošības eksperti savā darbībā ir notestējuši dažādus aprīkojumus, kā drošāko un uzticamāko atzīstot Brandschutztechnik Müller aprīkojumu. Lai arī cenu kategorijās tas nav lētākais aprīkojums, ko varētu izmantot jaunā standarta prasību izpildei, tomēr tā kvalitāte un lietošanas ērtums ilgtermiņā pilnībā atsver veiktās investīcijas.

Brandschutztechnik Müller iet līdzi laikam un aprīkojums, ko tas nodrošina ugunsdzēsības hidrantu caurplūdes un spiediena pārbaudi, ne vien fiksē mērījumu, bet arī saglabā šos mērījumu datus datu nesējā. Tas savukārt speciālistam paver iespēju nesatraukties par mērījumu pierakstīšanu veidlapā uz vietas objektā, bet gan aizpildīt dokumentus pēc darbu veikšanas, esot birojā vai mājās.

Tāpat Brandschutztechnik Müller ir parūpējies ar arī par dažādiem adapteriem un pārējām, kas nereti var noderēt Objektā, lai varētu veikt ārējo hidrantu pārbaudes.

Papildus informāciju par vācu ražotāja piedāvātiem risinājumiem atradīsiet šeit. Papildus jautājumu gadījumā droši sazinieties ar mums, Brandschutztechnik Müller oficiālajiem izplatītajiem Baltijā, sūtot jautājumus uz e-pastu natalija.sokolova@fnserviss.lv

Ko darīt situācijā, ja uzņēmuma ietvaros nav atbilstošu speciālistu un aprīkojuma?

Gadījumā, ja pašiem nav pa spēkam veikt ugunsdzēsības hidrantu caurplūdes un spiediena pārbaudei, tad šī uzdevuma veikšanai ieteicams piesaistīt ārpakalpojumu – tie varētu būt pašvaldību komunālo pakalpojumu sniedzēji, ūdens apgādes uzņēmumi, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji, kā piemēram FN-SERVISS, kas piedāvā saviem klientiem ērtā laikā veikt ugunsdzēsības hidrantu caurplūdes un spiediena pārbaudi saskaņā ar jaunā standarta prasībām.

FN-SERVISS ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes nodrošina visā Latvijā, klientiem ērtā laikā. Vairāk par šo pakalpojumu varat uzzināt šeit. Pakalpojumu varat pieteikt tiešsaistē, aizpildot pieteikumu mājas lapā, vai arī zvanot pa tālruni 67 556 799.

Kur var iepazīties ar jaunā Standarta LVS 187:2020 redakciju?

LVS 187:2020 “Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai” ir publicēts Latvijas Valsts Standartu mājas lapā, kur to var arī iegādāties, lai iepazītos ar pilnu tā redakciju.

Ja Jums radās papildus jautājumi par LVS 187:2020 “Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai”, ugunsdzēsības hidrantu pārbaudēm vai aprīkojumu, sazinieties ar mums!

Noderīga informācija

Saistošus rakstus par izmaiņām likumdošanā, inovatīviem risinājumiem būvniecības nozarē varat lasīt šeit.

Tāpat būsim priecīgi Jūs redzēt uz apmācībām, kursiem un semināriem mācību centrā Drošība. Aktuālo kursu un semināru sarakstu atradīsiet šeit.

Jaunums:  tālmācības programma “Ugunsdrošība” 20 stundas kā alternatīva klātienes kursiem. Būs piemērots risinājums ikvienam, kas vēlas būt sava laika pavēlnieks.

E-veikals