Kā uzņēmumos un organizācijās efektivizēt ugunsdrošības procesus?

janvāris 7, 2024

Ik gadu uzņēmumos notiek vairāki simti ugunsgrēku – ar lielākiem vai mazākiem postījumiem, kā rezultātā tiek apstādināts bizness, darbinieki var palikt bez darba un ienākumiem, sliktākajā gadījumā – cilvēki var iet bojā.

Lai samazinātu iespējamos zaudējumus un glābtu cilvēku dzīvības ugunsgrēka gadījumā, ir jāatceras divi būtiski nosacījumi:

 • Ugunsdzēsības aprīkojumam ir jābūt darba kārtībā.
 • Darbiniekiem jābūt teorētiskām un praktiskām zināšanām par nepieciešamo rīcību ārkārtas situācijā.

Mēs dzīvojam strauji mainīgā vidē, notikumu attīstība prasa ātru reaģēšanu. Domājot par ugunsdrošības stiprināšanu, FN-SERVISS iesaka arī šajos jautājumos pievērst uzmanību procesu efektivizēšanai.

Ja savā uzņēmumā vai organizācijā rūpes par ugunsdrošību uzticat pieredzējušam pakalpojumu sniedzējam, ieplānojiet vairākus notikumus vienā dienā – kamēr darbinieki apgūst ugunsdrošības instruktāžu, evakuācijas mācības un praktiskās nodarbības ugunsgrēka dzēšanai, tikmēr ugunsdzēsības aparātiem tiek veikta ikgadējā nepieciešamā apkope.

Tādējādi ne tikai būsiet parūpējušies par drošu darba vidi, bet celsiet uzņēmuma vai organizācijas vērtību darbinieku acīs - viņi būs pārliecināti, ka ārkārtas situācijā ir jēgpilni izmantot uzņēmumā izvietotos dūmu detektorus, zinot, ka tie ir darba kārtībā.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošībā

Objektā, kur vienlaikus var atrasties 50+ cilvēki,  praktiskās nodarbībās ugunsdrošībā jānodrošina OBLIGĀTI, taču FN-SERVISS ugunsdrošības speciālisti rekomendē apgūt šīs prasmes ikvienam!

Iegūstiet apmācītus darbiniekus, pozitīvas emocijas, izpildītas MK noteikumu Nr.238 ''Ugunsdrošības noteikumi'' prasības un esiet drošs, ka ārkārtas situācijās jūs un jūsu apkārtējie zinās kā pareizi rīkoties.

Atcerieties, ka ugunsdrošība ir visu iesaistīto atbildība, tāpēc svarīgi ir veicināt izpratni un prasmes, lai ikviens varētu novērst nelaimi un atbilstoši reaģēt ugunsgrēka situācijās.

IEKŠTELPĀS

 • Praktiskās apmācības var notikt jebkurā laikā - to norisi neietekmē laikapstākļi ārā.
 • Apmācību laikā netiek piesārņota vide.
 • Ir plašas iespējas apmācības pielāgot uzņēmuma darbības jomai.
 • 47 dažādi scenāriji dzēšanai ar ugunsdzēsības aparātu.

Stundas laikā tiek apmācīti līdz 15 cilvēkiem.

Investīcijas – sākot no 125 EUR

Līdz 31. janvārim piesakot praktiskās nodarbības ugunsdrošībā IEKŠTELPĀS, DĀVANĀ saņemiet Evakuācijas apmācības.

BRĪVĀ DABĀ

 • Nodarbību laikā tiek izmantotas jaunās paaudzes iekārtas, kas ir videi draudzīgas, un tās paredzētas cilvēku apmācībām darbam ar ugunsdzēsības aparātiem.
 • Apmācības notiek ārpus telpām.
 • Apmācību norisi ietekmē laikapstākļi.
 • Līdz 10 dažādiem scenārijiem.

Stundas laikā tiek apmācīti līdz 35 cilvēkiem.

Investīcijas – sākot no 125 EUR

Līdz 31. janvārim  piesakot praktiskās nodarbības ugunsdrošībā ĀRTELPĀS, DĀVANĀ saņemiet Evakuācijas apmācības un praktisko treniņu ugunsgrēka dzēšanai ar ugunsdzēsības pārklāju.

Ugunsdzēsības aparātu apkope

Ugunsdzēsības aparātus, līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk kā vispār neesošs.

Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas gatavā stāvoklī reglamentē MK noteikumi Nr.238 ''Ugunsdrošības noteikumi'' nosakot, ka ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

Ugunsdzesibas aparatu apkope

FN-SERVISS Latvijā ir izveidojis plašāko ugunsdzēsības aparātu apkalpošanas tīklu- ir 2 stacionārie apkopes punkti un 15 mobilie ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti, kas ļauj mums saviem klientiem nodrošināt:

 • konkurētspējīgas cenas;
 • vienmēr pieejamu pakalpojuma visā Latvijā;
 • kvalitatīvu servisu, atbilstību un augstas kvalitātes prasības.
E-veikals