Kā gudri un inovatīvi organizēt praktiskās mācības ugunsdrošībā?

augusts 24, 2023

Lai samazinātu iespējamos zaudējumus un glābtu cilvēku dzīvības ugunsgrēka gadījumā, ir būtiski praktiski zināt, kā rīkoties ar ugunsdzēsības aparātiem.

Objektā, kur vienlaikus var atrasties 50 + cilvēki,  praktiskās nodarbībās ugunsdrošībā jānodrošina OBLIGĀTI, taču FN-SERVISS ugunsdrošības speciālisti rekomendē apgūt šīs prasmes ikvienam!

Iegūstiet apmācītus darbiniekus, pozitīvas emocijas, izpildītas MK noteikumu Nr.238 ''Ugunsdrošības noteikumi'' prasības un esiet drošs, ka ārkārtas situācijās jūs un jūsu apkārtējie zinās kā pareizi rīkoties.

Atcerieties, ka ugunsdrošība ir visu iesaistīto atbildība, tāpēc svarīgi ir veicināt izpratni un prasmes, lai ikviens varētu novērst nelaimi un atbilstoši reaģēt ugunsgrēka situācijās.

Variants A: Apmācības organizē uzņēmuma ugunsdrošības speciālists

Ja ir apgūta atbilstoša izglītība

Saskaņā ar likumdošanas prasībām, tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi konkrētās jomas profesionālo izglītību, apgūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas 160 stundu kursos ''Ugunsdrošība un aizsardzība''.

Ko piedāvā FN-SERVISS?

Ugunsdrosiba 160 h

Tuvākās kursu grupas: 2. oktobris; 6. novembris

Cena: 190 EUR

* Piesakoties līdz 31.08.2023, saņemsiet 20% atlaidi.

Ja ir atbilstošs aprīkojums

Lai uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem vadītu ugunsdrošības praktiskās nodarbības, ir jābūt atbilstošam aprīkojumam.  21. gadsimts sevi ir parādījis kā strauji augošu un inovatīvu laiku, jo īpaši tehnoloģiju attīstību jomā. Viens no inovatīvākiem, mūsdienīgākiem un aizraujošākiem veidiem, kā iesaistīt darbiniekus ugunsdrošības zināšanu pilnveidē, ir izmantot virtuālās realitātes iespējās.

Ko piedāvā FN-SERVISS?

FN-SERVISS piedāvā ir kļuvis par oficiālo ražotāja ”Flaim” pārstāvi Latvijā un saviem klientiem piedāvā iespēju iegādāties iekārtu ugunsdrošības praktisko nodarbību organizēšanai virtuālā vidē.

Variants B: Apmācības organizē viens no pieredzējušākajiem ugunsdrošības pakalpojumu sniedzējiem - FN-SERVISS

IEKŠTELPĀS

  • Praktiskās apmācības var notikt jebkurā laikā - to norisi neietekmē laikapstākļi ārā.
  • Tas ir ērts risinājums uzņēmumiem, kuriem nav piemērota vide apmācību organizēšanai ārpus telpām.
  • Apmācību laikā netiek piesārņota vide.
  • Ir plašas iespējas apmācības pielāgot uzņēmuma darbības jomai.
  • 47 dažādi scenāriji dzēšanai ar ugunsdzēsības aparātu.

Stundas laikā tiek apmācīti līdz 15 cilvēkiem.

Investīcijas – sākot no 125 EUR

BRĪVĀ DABĀ

  • Nodarbību laikā tiek izmantotas jaunās paaudzes iekārtas, kas ir videi draudzīgas, un tās paredzētas cilvēku apmācībām darbam ar ugunsdzēsības aparātiem.
  • Apmācības notiek ārpus telpām.
  • Apmācību norisi ietekmē laikapstākļi.
  • Līdz 10 dažādiem scenārijiem. Bonuss – dzēšana ar ugunsdzēsības pārklāju.

Stundas laikā tiek apmācīti līdz 35 cilvēkiem.

Investīcijas – sākot no 125 EUR

Lai uzzinātu, kāpēc ikvienam darbiniekam ir svarīgi piedalīties ugunsdrošības praktiskajās nodarbībās un kāds no tām ir ieguvums, lasi FN-SERVISS sagatavotajā rakstā ''3 iemesli, kāpēc nepieciešamas praktiskās apmācības ugunsdrošībā'' .

E-veikals