Kāpēc elektroinstalāciju ir jāpārbauda? Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

maijs 16, 2018

Liela tiesa Latvijā notiekošie ugunsgrēki mājokļos izceļas, pateicoties bojātai elektroinstalācijai. Tas nav brīnums, jo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, kas celtas vēl padomju laikā un to elektroinstalācija ir vairākkārtīgi nolietojusies. Dažreiz tā ir kritiskā un cilvēkiem bīstamā stāvoklī.

"Nesakārtota elektroinstalācija ir bīstama vairāku iemeslu dēļ. Ja kaut kur instalācijā rodas strāvas noplūde, šī vieta var sākt karst un ar laiku aizdegties. Bīstami ir slikti veikti elektrības vadu savienojumi un nekvalitatīvi kontakti. Arī šajās vietās vadi var sakarst, dzirksteļot un sākties degšanas procesi. Tāpat padomju laikā bija izplatīta prakse sevišķi neuztraukties par dažāda diametra vadu un dažāda metāla vadu savienošanu. Tas veicināja savienojuma vietu sakaršanu un potenciālos ugunsgrēka draudus. Trešais mājokļos izplatīts ugunsdrošības risks bija nepareiza vadu šķērsgriezuma un drošinātāju nominālu izvēle- neliela šķērsgriezuma vadus pievienoja pie neatbilstošiem, lielai strāvai paredzētiem drošinātājiem. Rezultātā vadi pie palielinātas slodzes sakarsa un izraisīja ugunsgrēku. Pārbaudīt privāto dzīvokļu un mājokļu elektroinstalāciju jau sen bija laiks. It īpaši tas attiecās uz tām mājām, kas ir celtas vēl padomju laikā, un kurās elektroinstalācija nav pārbaudīta kopš mājas nodošanas ekspluatācijā. Elektroinstalācija noveco, piedevām, dažreiz tā ir tikusi kļūdaini remontēta. Jāatgādina, ka dzīvokļu elektroinstalācija pārbaudi drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis, kurš darbojās uzņēmumā vai ir reģistrējies kā individuālā darba veicējs. Elektroinstalācijas pārbaude principā ir tāda pati, kāda tika veikta agrāk. Klāt nākusi tikai kontaktsavienojumu pārbaude ar termokameru.

Vispirms elektriķis iepazīstas ar situāciju dzīvoklī, apseko elektrosadali un sastāda elektroinstalācijas shēmu, kurā tiek fiksēti aizsargierīču dati, vadu un kabeļu markas un parametri. Pēc tam tiek mērīta elektroinstalācijas izolācijas pretestība (šim nolūkam jāatslēdz sprieguma padeve un jāatvieno slodze), kā arī elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaude. Lai labāk redzētu kā elektroinstalācija uzvedas zem slodzes, vēlams ieslēgt visus potenciālos strāvas patērētājus un pēc vairākām minūtēm atvērtās elektrosadales kārbas un elektrosadali apsekot ar termokameru. Termogrāfiskie attēli tiek fiksēti un pievienoti pārbaudes aktam. Jāveic arī visas ēkas zibensaizsardzības sistēmas apskate un zemējuma kontūru strāvas noplūdes pretestības mērījumi." informē sertificēts elektriķis Kārlis Legzdiņš, ‘’FN serviss’’ eksperts.

Lapa konsultācija kāpēc jāpārbauda elektroinstalācijas

Kāds ir normatīvo aktu regulējums attiecībā uz elektroinstalāciju pārbaudēm?

Elektroinstalācija ir jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" iekļauta termina "elektroinstalācija" definīcija, kas nosaka, ka elektroinstalācija ir "elektrosistēmas zemsprieguma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju lietotāja elektroietaisēs no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroierīcei".

Salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu, kas bija spēkā līdz 01.09.2017 ir mainīts elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibens aizsardzības ierīces, pārbaudes biežums. Noteikumu 56.punkts nosaka, ka: "Elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces, pārbaudi veic reizi 10 gados". Agrāk šis termiņš bija reizi 6 gados. Pārbaudi veic no elektroierīces uzstādīšanas brīža, un to dara sertificēts speciālists. Papildus līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaudei ir jāveic elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaude ar termokameru.

Prasība ieviesta ar mērķi veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi, lai konstatētu kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti - vai tas netiek pārslogots un vai tas ir pareizi izbūvēts.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants nosaka, ka: "par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro, juridiskajām personām - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro".

Lai izvairītos no administratīviem sodiem, un maksimāli samazinātu ugunsgrēka risku, ko var izraisīt elektroinstalācijas, FN-SERVISS drošības eksperti iesaka veikt regulāru elektroinstalāciju pārbaudi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piesaistot sertificētus speciālistus.

 

Kam uzticēt veikt elektromērījumu pārbaudi?

Šeit nav viena konkrēta atbilde. Meklējot interneta pārlūkā informāciju par uzņēmumiem, kas nodrošina elektromērījumu pārbaudi, atradīsiet sarakstu ar uzņēmumiem, kas piedāvā un nodrošina šādu pakalpojumu.

Meklējot sadarbības partneri, kam uzticēt elektromērījumu pārbaudi, kā arī kopumā ugunsdrošības pakalpojumus, noteikti pievērsiet uzmanību tam, vai uzņēmumam ir atbilstošie sertifikāti un pieredze konkrētā pakalpojuma sniegšanā.

Vērtīgi ir uzzināt arī citu klientu atsauksmes par sadarbību ar izvēlēto pakalpojumu sniedzēju.

 

Rūpējoties par savu klientu drošību, FN-SERVISS piedāvā plašāko ugunsdrošības preču un pakalpojumu klāstu, tostarp elektromērījumu pārbaudi. Vairāk par šo piedāvājumu varat uzzināt šeit.

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par rakstu, sazinieties ar mums!

Vērtīgus padomus ugunsdrošībā atradīsiet šeit.

E-veikals