Sazinies ar mums

Kā saprātīgi aizsargāt īpašumu un vienlaicīgi ārkārtas situācijas gadījumā apdraudētajiem cilvēkiem nodrošināt iespēju ātri un viegli izkļūt no ēkas?

September 30, 2016

Viena no problēmām, kas tika pacelta un pārrunāta Ekspertu dienās #4, ir neatbilstoši evakuācijas ceļi jeb neatbilstošs evakuācijas durvju aprīkojums.

Saskaņā ar 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 243.punktu Evakuācijas / rezerves izeju durvīm no iekšpuses vienmēr jābūt viegli atveramām. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.

Visi eksperti bija vienisprāt par to, ka daudzos objektos evakuācijas ceļi neatbilst normatīvo aktu prasībām, proti, daudzviet tie ir aizkrauti, rezerves izejas durvis aizslēgtas, savukārt atslēga glabājas pie dežuranta vai kastītē.

Nepieciešamības gadījumā cilvēku evakuācija šādos objektos ir apgrūtināta un aizņemtu krietni vairāk laika par 3 sekundēm. Protams, var saprast objektu īpašniekus, kas vēlas pasargāt savus īpašumus no negodprātīgu cilvēku rīcības, taču nevienā brīdī nedrīkst aizmirst par to, ka aizprosstota vai aizslēgta rezerves izeja var kļūt par apdraudējumu cilvēka dzīvībai.

Ārkārtas situācijās ir svarīga katra sekunde. Par spīti panikai, spriedzei, apgrūtinātai redzamībai un citiem negatīvajiem faktoriem, kas var iestāties ārkārtas situācijā, ir jārīkojas ātri un droši. Lai garantētu drošu cilvēku evakuāciju mūsu rīcībā ir ne vairāk kā 2 – 3 minūtes. Ar katru nākamo minūti drošas evakuācijas iespējas samazinās.

Nepieciešamā rīcība šī ugunsdrošības riska mazināšanai:

  1. Atbrīvot aizkrautās evakuācijas izejas – neprasa papildus finanšu ieguldījumus. Būtiska ir attieksme un rīcība.
  2. Pārveidot izejas durvis par atbilstošām evakuācijas izejas durvīm – svarīgi izprast ir evakuācijas durvju funkcionālo pielietojumu, piemeklēt atbilstošu risinājumu. Nepieciešami papildus finanšu ieguldījumi.

Kādu evakuācijas durvju drošības aprīkojumu izvēlēties?

Meklējot un testējot dažādus evakuācijas durvju drošības risinājumus, FN-SERVISS drošības eksperti kā drošu un kvalitatīvu risinājumu atklāja GfS durvju drošības sistēmas, kas:

  • nodrošina drošu un efektīvu cilvēku izglābšanās iespēju
  • novērš nesankcionētu durvju atvēršanu no iekšpuses
  • garantē drošību pret ielaušanos no ārpuses - durvis no ārpuses ir aizslēgtas
  • glābšanas dienestu darbiniekiem nodrošina iekļūšanas iespējas ēkā

 

GFS evakuācijas izeju durvju roktura vai slēdzenes pārsegi
 a ir daudzkārt lietojami, jo tie tiek izgatavoti no izturīga sintētiskā materiāla - makrolona.

Būs piemērots risinājums arī tiem uzņēmumiem un organizācijām, kam ir ierobežoti resursi rezerves izeju durvju aprīkošanai ar automātiskām drošības sistēmām.

GFS Evakuācijas izeju rokturu bloķētāji

Evakuācijas izeju rokturu bloķētājs nodrošina to, ka nepieciešamības gadījumā, durvis var tikt atvērtas ar vienu rokas kustību - tikai nospiežot rokturi.

Būs piemērots risinājums arī tiem uzņēmumiem un organizācijām, kam ir ierobežoti resursi rezerves izeju durvju aprīkošanai ar automātiskām drošības sistēmām.

 

 b  d  f  g
Robeželements zem roktura ir aktīvs. Nepieciešamības gadījumā, lai jebkurš varētu atvērt durvis ar vienu rokas kustību Spiežot rokturi  bloķētājs automātiski slīd uz leju un dod iespēju ar vienu rokas kustību atvērt avārijas izejas durvis. Vienlaicīg tiek iedarbināts trauksmes signāls, ko var atslēgt tikai ar ierīces atslēgu. Autorizētas personas lieto nevis rokturi, bet ar atslēgu atslēdz durvju slēdzeni, lai izmantotu izeju, neiedarbinot trauksmes signalizāciju. Durvju lietošanai bez signalizācijas, ar ierīces atslēgu nobīda bloķētāju uz leju. Tad durvis ir lietojamas visiem, piemēram, preču piegādātājiem.

 

Atkarībā no izvēlētā drošības risinājuma vienu izejas durvju aprīkošanai atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām izmaksas var svārstīties no 55 līdz 600 eiro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Par to, vai šī investīcija ir liela vai maza, spriest katram pašam. FN-SERVISS drošības eksperti gan ir pārliecināti, ka šī vienreizējā investīcija ir niecīga pret ieguvumu –  droša darba vide un maksimāli samazināts apdraudējums cilvēka dzīvībai ārkārtas situācijā.

Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi un interese par tēmu droši evakuācijas ceļi, papildus informāciju meklējiet mūsu mājas lapā vai arī sazinieties ar mums!

E-veikals