Kas izstrādā evakuācijas plānus un kāpēc tie nepieciešami, konsultē FN-SERVISS

marts 3, 2016
Evakuacijas plans1
Kas izstrādā evakuācijas plānus un kāpēc tie nepieciešami?
Vai šāds plāns nepieciešams arī salīdzinoši nelielam birojam?
Kāda ir tā nozīme šādā gadījumā?
Cik izmaksā evakuācijas plāna izstrāde?
Saskaņā ar Ministru Kabineta Ugunsdrošības noteikumu 36. punkta prasībām visām ēkām (izņemot dzīvojamās mājas), kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jāizstrādā cilvēku evakuācijas plāni atbilstoši Latvijas valsts nacionālajam standartam LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojumi” minētajām prasībām. FN-SERVISS SIA ir viens vadošajiem uzņēmumiem Latvijā, kas piedāvā izstrādāt evakuācijas plānus atbilstoši visu normatīvo aktu prasībām.
Latvijas valsts nacionālais standarts LVS 446 nosaka sekojošas pamatprasības evakuācijas plānu izstrādei:
•Evakuācijas plāniem jāatbilst faktiskajai situācijai.
•Evakuācijas plānam jābūt uz A2 – A4 formāta lapām.
•Evakuācijas plānam jābūt izvietotiem izgaismotās vietās.
•Evakuācijas plānu jāapstiprina objekta vadītajam vai par ugunsdrošību atbildīgajai personai.
•Ja objektā-darba vietā uzturas vai strādā ārvalstu pilsoņi, tad evakuācijas plāna tekstuālajai daļai jābūt 3 valodās(pēc pasūtītāja izvēles) + valsts valodai = kopā evakuācijas plāns jāizstrādā 4 valodās.
•Lielas platības vai sarežģītu objektu telpās evakuācijas plāni jāsadala vairākās daļās.
•Ja objekts atrodas uz blīvi apbūvētas teritorijas, tad evakuācijas plānā jābūt iestrādātam teritorijas plānam, norādot arī cilvēku drošu pulcēšanās vietu.
Papildus Latvijas valsts nacionālais standarts LVS 446 nosaka detalizētas prasības evakuācijas plāna tekstuālai daļai, kur jābūt norādītam:
•Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma tālruņa numuram.
•Aprakstītai rīcībai ugunsgrēka, avārijas vai bīstamības situācijā.
•Aprakstītai rīcībai par cilvēku un materiālo vērtību evakuāciju vai glābšanu.
•Par ugunsgrēku dzēšanu vai glābšanas darbu veikšanu līdz ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās laikam.
Biežāk sastopamās problēmas:
•Nav izstrādāti evakuācijas plāni objektos, kuros tos ir nepieciešams izstrādāt.
•Faktiskais ugunsdzēsības inventāra izvietojums neatbilst evakuācijas plānā norādītajās vietās.
•Ir veiktas telpu pārbūves un nav veiktas evakuācijas plānu korekcijas.
•Evakuācijas plānu apzīmējumi neatbilst LVS 446 prasībām.
Evakuācijas plānu izstrāde maksā vidēji 45 EUR vienam stāvam. Cenu nosaka izeju skaits no konkrētā stāva.
Evakuācijas plānu paraugi, kas atbilst  LVS 446 prasībām.
    SIA FN-SERVISS
Valdes priekšsēdētājs
Edgars Rozentāls
www.fnserviss.lv
E-veikals