FN-SERVISS – 15 gadus rūpēs par Jūsu drošību

oktobris 9, 2017

Šogad FN-SERVISS svinēs 15 gadu pastāvēšanu Baltijas tirgū. Pa šiem gadiem ir daudz paveikts, lai palīdzētu uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām padarīt apkārtējo vidi drošāku. Šo gadu laikā uzņēmums ir attīstījies, lai saviem klientiem nodrošinātu iespējami labākos pakalpojumus un risinājumus ugunsdrošības, darba aizsardzības un drošības sistēmu jomā.

1.Kas ir FN-SERVISS un ko tas piedāvā saviem klientiem?

Rūpēs par drošību 1 fn ēka

FN-SERVISS ir sertificēts pakalpojumu sniedzējs, kas 15 gadu garumā ir veicis lielas investīcijas darbiniekos un infrastruktūrā, lai saviem klientiem nodrošinātu labāko atbalstu ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos. Šobrīd uzņēmumā strādā jau 65 darbinieki, kas aktīvi līdzdarbojas uzņēmuma misijas īstenošanā:

  • izglīto un konsultē interesentus par ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumiem;
  • apgādā klientu mājokļus un uzņēmumus ar nepieciešamo ugunsdrošības aprīkojumu;
  • aktualizē drošības jautājumu nozīmi ikdienas dzīvē.

Uzkrātā pieredze ir palīdzējusi veidot augstu darbinieku kompetences līmeni un kvalitatīvu servisu. Tā ir palīdzējusi arī pildīt uzņēmuma misiju – veicināt ugunsdrošību mājokļos, uzņēmumos un sabiedrībā kopumā.

FN serviss rūpēs par drošību
FN serviss rūpēs par drošību

Lai aktualizētu ugunsdrošības jautājumus, divus gadus pēc kārtas FN-SERVISS ir piedalījies arī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta veidotajā Atbildīgu ideju tirgū, kas rīkots, lai sekmētu atbildīgu, ētisku un godīgu uzņēmējdarbību.

Ilgtspējas indeksā, kas nosaka uzņēmuma darbības ilgtspēju, kā arī korporatīvās atbildības līmeni, saņemta bronzas kategorija – pierādījums spertajiem soļiem, lai plašāk runātu par savu pieredzi jautājumos, kas saistīti ar vidi un sabiedrībai nozīmīgām tēmām.

Rūpēs par drošību 1 zaļi logo
Rūpēs par drošību 1 zelta ķivere

2016.gadā FN-SERVISS saņēma sudraba godalgu mazo uzņēmumu kategorijā darba aizsardzības labās prakses balvas konkursā “Zelta Ķivere 2016”

Rūpēs par drošību 1 zaļi logo
Rūpēs par drošību 1 zaļš logo

2016. un 2017.gadā FN-SERVISS piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta (turpmāk tekstā - RSU DDVVI) rīkotajā Filmu konkursā, saņemot tiesības uzņemt mācību filmas pavāru un apkopējas darba vides risku samazināšanai. Šīs un vēl daudzas noderīgas mācību filmas atradīsiet RSU DDVVI izveidotajā vietnē: https://files.fm/rsu.

2. Kas ir Kompetenta institūcija un ko iegūst uzņēmums, piesaistot kompetentas institūcijas pakalpojumus?

FN serviss rūpēs par drošību 1

Kompetenta institūcija ir institūcija, kurai ir tiesības iekšēji uzraudzīt darba vidi uzņēmumā. Šādas institūcijas kompetence darba drošības jautājumos ir novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

FN-SERVISS kompetentas institūcijas statusu nes jau kopš 2006. gada marta.

Piesaistot uzņēmumam kompetentu institūciju, varat būt drošs, ka Jūs ne tikai izpildīsiet likumā noteiktās drošības prasības, bet arī ietaupīsiet laiku un līdzekļus, vienlaikus saņemot konsultācijas par darba aizsardzības jautājumiem.

IESKATIES un IZMANTO!

FN Serviss svin 15 gadus dāvana

15 gadu dzimšanas dienā FN-SERVISS ir sarūpējis kādu īpašu dāvanu visiem tiem klientiem, kas šobrīd vēl ir pārdomās, kā organizēt ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumus savā uzņēmumā / organizācijā.

No 13.10.2017 līdz 12.11.2017 slēdzot sadarbības līgumu par bezrūpju komplekts ugunsdrošībā vai darba aizsardzībā, FN-SERVISS dāvina klientiem 15% atlaidi no gada abonēšanas maksas!

Papildus informāciju par:

  1. Bezrūpju komplekts “Drošais” ugunsdrošībā atradīsiet šeit.
  2. Bezrūpju komplekts “Drošais” darba aizsardzībā atradīsiet šeit.

3. Ko darīt gadījumā, ja nepieciešams apmācīt darbiniekus kļūt par atbildīgajiem speciālistiem ugunsdrošībā un darba aizsardzībā?

Ja Jūsu darbiniekam – par drošību atbildīgajai personai – ir nepieciešama kvalifikācijas celšana, FN-SERVISS piedāvā kursus, seminārus, e-apmācības, instruktāžas un praktiskās nodarbības ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

Šim mērķim 2003. gadā tika nodibināts mācību centrs „Drošība”, kas šobrīd ir viens no Latvijas vadošajiem mācību centriem ugunsdrošības un darba aizsardzības nozarēs.

FN serviss rūpēs par drošību 1

FN-SERVISS Mācību centrs „Drošība” fokusējas uz konsultēšanu un apmācībām darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos. Centra ietvaros ir izstrādāta profesionālās pilnveides programma „Ugunsdrošība un aizsardzība”, kā arī mācību centra zinošākie un pieredzes bagātākie pasniedzēji turpina strādāt pie jaunām programmām.

Mācību centrā iespējams apgūt:

Kvalifikācijas celšanai uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, atbildīgajiem speciālistiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt semināru “Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?”

Rūpēs par drošību 1 oranža liesma

160 stundu kursus Ugunsdrošība un aizsardzība, kas paredzēti, lai sagatavotu par ugunsdrošību atbildīgās personas darbam iestādēs, kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un, kuras klasificējas, kā paaugstinātas bīstamības saimnieciskie objekti;

Rūpēs par drošību 1 sarkana liesma

20 stundu kursus ugunsdrošībā, kas piemēroti, lai sagatavotu par ugunsdrošību atbildīgās personas viņu pienākumiem objektos, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50 cilvēkus;

Rūpēs par drošību 1 zila ķivere

pamatlīmeņa kursus darba aizsardzībā. Šajos 60 stundu kursos, kas paredzēti darba aizsardzības speciālistiem, iespējams apgūt būtiskāko par darba aizsardzību, darba vides riskiem un to ietekmi, novērtēšanu un novēršanu, kā arī normatīvajiem aktiem;

Kvalifikācijas celšanai uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, atbildīgajiem speciālistiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt semināru “Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?”

IESKATIES un IZMANTO!

FN Serviss svin 15 gadus atlaide

Visiem, kas vēl šogad vēlas pilnveidot  zināšanas ugunsdrošībā, FN-SERVISS dāvina 15% atlaidi no mācību maksas 160 stundu kursiem “Ugunsdrošība un aizsardzība”.

Apmācību datumi: 30,31.oktobris un 6,7,13,14,17,21,27,28.novembris

Mācību maksa: 160,65 EUR (189 EUR vietā)

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc, ja vēlaties izmantot šo izdevību, pasteidzieties!

Ekspertu dienas

Rūpēs par drošību 1 ekspertu dienas

Tāpat jau trešo gadu pēc kārtas FN-SERVISS drošības ekspertu komanda turpina aizsākto tradīciju - organizē Ekspertu dienas, kur tiekas nozares vadošo uzņēmumu un organizāciju eksperti, profesionāļi, lai runātu par problēmām un risinājumiem ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai uzņēmumos, pilnveidotu likumdošanas prasības, uzzinātu par pasaules labās prakses piemēriem un risinājumiem.

Šie semināri ir iespēja uzņēmumu speciālistiem bez maksas pilnveidot savas zināšanas, paplašināt redzesloku ugunsdrošības jautājumos, tikties ar Eiropas lielāko ugunsdrošības inventāra un sistēmu ražotāju pārstāvjiem.

Izbraukuma kursi un semināri

FN serviss rūpēs par drošību 1 zils auto

Ņemot vērā klientu vēlmes un vajadzības, FN-SERVISS mācību centrs “Drošība” šo gadu laikā ir kļuvis mobils. Latvijas attālāko reģionu speciālistiem vairs nav jāmēro ceļš uz Rīgu, lai iegūtu pamatzināšanas ugunsdrošībā, jo FN-SERVISS mācību centra pasniedzēji ir gatavi tālo ceļu mērot paši, tādējādi ietaupot uzņēmumu darbinieku laiku, finanšu resursus.

Šobrīd izbraukuma seminārus var pieteikt programmās:

Instruktāžas un praktiskās nodarbības ugunsdrošībā un darba aizsardzībā

Rūpēs par drošību 1 ugunsdzēsība

Paralēli kursiem un semināriem, mācību centrs „Drošība” piedāvā:

E-Apmācības

Rūpēs par drošību 1 zaļš globuss

Jaunums! FN-SERVISS saviem klientiem nodrošina iespēju ugunsdrošības instruktāžas veikt attālināti, proti, klientam ērtā laikā un vietā, 7/24 režīmā.

Papildus informācija par šo pakalpojumu ir pieejama FN-SERVISS mājas lapā.

FN-SERVISS drošības speciālisti ir pārliecināti par to, ka šī mācību platforma kļūs par spēcīgu un neatņemamu atbalstu daudziem Latvijas uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kā arī par ugunsdrošību atbildīgajām personām.

4. Kur meklēt uzņēmumam un mājām nepieciešamo ugunsdrošības inventāru?

Ugunsdrošība ir svarīga gan uzņēmumos, kas darbojas augsta riska apstākļos, gan pilsētas birojos un mājsaimniecībās. Informēts personāls, kurš pārzina noteikumus un atbilstoši aprīkotas telpas ir mierpilnas darba vides atslēga. Ugunsdrošības uzņēmuma FN-SERVISS e -veikals piedāvā gan konsultācijas, gan plašu preču klāstu, lai Jūsu biroja vide būtu pienācīgi nodrošināta ugunsnelaimes gadījumā. FN-SERVISS veikalā – noliktavā vienuviet atrodas vairāk kā 5000 dažādas preces uzņēmumu un mājsaimniecību ugunsdrošības līmeņa paaugstināšanai.

IESKATIES un IZMANTO!

FN Serviss svin 15 gadus ratiņi

15 gadu dzimšanas dienā FN-SERVISS dāvina 15% atlaidi preču iegādei Rīgas un Valmieras veikalos, kā arī ikvienam pasūtījumam, kas ir veikts www.fnserviss.lv
Piedāvājums ir spēkā visiem pirkumiem, kas tiek veikti laikā no 13.10.2017 – 12.11.2017.

Atlaides tiek rēķinātas no mazumtirdzniecības cenas, kā arī atlaides kopā nesummējas.

5. Kur meklēt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par ugunsdrošību un darba aizsardzību?

Rūpēs par drošību 1 telefons dators

Ugunsdrošība nebeidzas tikai ar apmācītiem uzņēmuma darbiniekiem vai iegādātu ugunsdzēsības inventāru. Kā vienu no saviem mērķiem, FN-SERVISS ir izvirzījis arī sabiedrības izglītošanu, publicējot noderīgas un interesantas ziņas, kas vēsta gan par izmaiņām likumdošanā, gan ugunsdrošības prasību ievērošanu mājoklī, uz ielas vai publiskās iestādēs.

Veicināt drošību, mājās, darbā, esot ceļā un atpūšoties - tā ir misija un aicinājums, tāpēc FN-SERVISS komanda ir gandarīta par visiem tiem uzņēmumiem, Latvijas iedzīvotājiem, kas ikdienā rūpējas par savu un sev mīļo cilvēku drošību.

Noderīgu informāciju lasiet ŠEIT!

Ja vēlaties būt informēts par izmaiņām likumdošanā, kā arī aktualitātēm ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos, iesakām pieteikties FN-SERVISS Jaunumu saņemšanai, ko varat izdarīt šeit.

FN-SERVISS ugunsdrošības eksperti ir padomājuši arī par pašiem mazākajiem

Atbildīga uzņēmuma misija iekļauj daudzu sabiedrības grupu izglītošanu. Īpašu uzmanību ir pelnījuši paši mazākie un bieži vien riskam visvairāk pakļautie sabiedrības locekļi – bērni. Lai izglītotu par ugunsdrošības jautājumiem bērnus un pusaudžus, FN-SERVISS speciālisti ir radījuši īpašu spēli „Drošs paliek drošs”. Metodisku materiālu, kas iekļauj pārrunāšanas vērtus jautājumus, kā rīkoties ar uguni, ko darīt, nonākot bīstamās situācijās.

Lejupielādējiet šo bezmaksas spēli un sagādājiet mazajiem jautru un izglītojošu pēcpusdienu!

FN serviss rūpēs par drošību spēle

6. Kas ir FN-SERVISS sadarbības partneri?

FN-SERVISS ir gandarīts par sadarbību ar valsts un pašvaldības atbildīgajām iestādēm, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas apdrošinātāju asociāciju, Latvijas Ugunsdzēsības asociāciju u.c. komercsabiedrībām un nevalstiskām organizācijām, ar kuriem kopā tika realizētas neskaitāmas aktivitātes, drošas uzņēmējdarbības un sabiedrības veidošanai.

Liels prieks par ilgo draudzību ar RA EVENTS, autosporta pasākumu nodrošināšanā ar nepieciešamo ugunsdrošības inventāru.

Nobeiguma vietā:

Liels paldies visiem FN-SERVISS klientiem un sadarbības partneriem par uzticēšanos!

Lai mums izdodas kopā veicināt drošas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu Latvijā! Lai ikviens no mums jūtas droši darbā, mājās, esot ceļā un atpūšoties!

 

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi, izlasot šo rakstu, sazinieties ar mums!

E-veikals