Sazinies ar mums

INSTRUKTĀŽA DARBA AIZSARDZĪBĀ OBJEKTĀ

2010. gada 10. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.749   „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”  Nosaka darbinieku apmācības, kārtību darba aizsardzības jautājumos. Darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku.

Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver: ievadapmācību un instruktāžu darba vietā. Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

Pieteikties pakalpojumam

Instruktāža darba vietā ietver tēmas:

  • darba veida būtiskākie darba vides riska faktori;
  • darba vides riska faktoru ietekme uz drošību un veselību;
  • obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība;
  • darba aizsardzības prasības darbu uzsākot veicot un pabeidzot;
  • vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā.

FN-SERVISS piedāvā Jums veikt ikgadējo instruktāžu darba aizsardzībā. Mūsu pieredzējušie, Kompetentie speciālisti sniegs noderīgas zināšanas, praktiskus piemērus drošākam darbam.

Mācību ilgums ≈1 h

Ieguvumi:

  • Instruktāža notiek uzņēmumā
  • Samazināts incidentu un nelaimes gadījumu skaits
  • Izpildītas likumdošanas prasības

Instruktāžas cenā iekļauts:

instruktāžas uzskaites žurnāla parakstīšana pēc veiktās nodarbināto instruktāžas (iepriekš objektā jābūt aizpildītam Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā žurnālam ar nodarbināto vārdiem/uzvārdiem, darba devēja apstiprinātām instrukcijām).

Instruktāžu uzskaites žurnālu varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu