FN-SERVISS – 20 gadi! Svētki mums, dāvanas Jums!

oktobris 10, 2022

Šogad FN-SERVISS svin jau 20 gadu pastāvēšanu Baltijas tirgū. Pa šiem gadiem ir daudz paveikts, lai palīdzētu uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām padarīt apkārtējo vidi drošāku.

Par godu īpašajam notikumam iepriecināsim klientus ar īpašiem piedāvājumiem.

Mehānisko ventilācijas sistēmu pārbaude un tīrīšana ir obligāta un regulāra prasība, kas jāveic ikvienam, lai nepieļautu uguns izplatīšanos ēkā.

 Piesakiet Mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu un saņemiet: 

 • individuālu, jūsu ventilāciju sistēmu specifikai atbilstošu piedāvājumu;
 • izpildītas MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • samazinātu ugunsgrēka risku, ko var izraisīt neiztīrītas mehāniskās ventilācijas sistēmas;
 • tīru gaisu;
 • 50% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Papildus informāciju par pakalpojumu atradīsiet šeit.

Ugunsdrošību noteikumu ievērošana visiem uzņēmumiem ir ne tikai obligāta prasība, bet arī nopietns ugunsdrošības priekšnosacījums.

 Piesakiet Ugunsdrošības auditu ar/bez instrukcijas izstrādes un saņemiet: 

 • profesionāli sagatavotu ugunsdrošības novērtējumu uzņēmumā;
 • profesionāli sagatavotu vai aktualizētu ugunsdrošības instrukciju objektam*;
 • neatkarīgu speciālistu ieteikumus un rekomendācijas, darbiniekiem drošas darba vides organizēšanai;
 • 20 % atlaidi no pakalpojuma maksas.

*ja tiek pieteikts pakalpojums ugunsdrošības audits objektā ar ugunsdrošības instrukcijas izstrādi/aktualizēšanu.

Papildus informāciju par pakalpojumu atradīsiet šeit.

Ja vēl šogad plānojat iegūt ugunsdrošības speciālista kvalifikāciju, tad šī būs iespēja Jums!

 Piesakieties apmācībām un iegūsiet: 

 • zināšanas ugunsdrošības instrukcijas izstrādei;
 • prasmes ugunsdrošības instruktāžas novadīšanai darbiniekiem;
 • iemaņas vadīt praktiskās ugunsdrošības nodarbības;
 • īpaši izdevīgu apmācību cenu – 152 EUR (190 EUR).

Kursu norises laiks: 7,8,14,15,21,22,28,29.novembris; 5,6.decembris

Papildu informāciju par pakalpojumu atradīsiet šeit.

Ja vēl šogad plānojat iegūt darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju, tad šī būs iespēja Jums!

 Piesakieties apmācībām un iegūsiet: 

 • zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem;
 • prasmes un profesionālās kompetences darba aizsardzības procesu organizēšanai uzņēmumā;
 • īpaši izdevīgu apmācību cenu – 108 EUR (135 EUR).

Kursu norises laiks: 12,13,19,20,26,27. oktobris

23,24,30. novembris un 1,7,8.decembris

Papildu informāciju par pakalpojumu atradīsiet šeit.

 Lai samazinātu iespējamos zaudējumus un glābtu cilvēku dzīvības ugunsgrēka gadījumā, ir būtiski arī praktiski zināt kā rīkoties ar ugunsdzēsības aparātiem.

 Piesakiet Praktiskās apmācības un saņemiet: 

 • apmācītus, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavotus darbiniekus;
 • pozitīvas emocijas un komandas saliedēšanas pasākumu vienlaikus;
 • izpildītas  MK noteikumu Nr.238. ”Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Papildus informāciju par pakalpojumu atradīsiet šeit.

Laika taupīšanas nolūkā e-veikals ir kļuvis par vienu no populārākajiem iepirkšanās veidiem, kurā ātri un ērti iegādāties sev nepieciešamo ugunsdrošības paaugstināšanai mājās un uzņēmumos.

 

 Ieskatieties īpašajos piedāvājumos un saņemiet: 

 • preces ugunsdrošībai par īpaši izdevīgu akcijas cenu;
 • ietaupījumu ģimenes un uzņēmuma budžetā;
 • drošības garantiju ārkārtas situācijā.

FN-SERVISS e-veikala īpašajos piedāvājumos aicinām ieskatīties šeit.

Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope  jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

 Piesakiet ugunsdzēsības aparātu pārbaudi un saņemiet: 

 • kvalitatīvu servisu un atbilstību Ugunsdrošības noteikumu prasībām;
 • pakalpojuma pieejamību visā Latvijā;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Papildus informāciju par pakalpojumu atradīsiet šeit.

Pirmās palīdzības zināšanas un prasmes ir nepieciešamas ikvienam, kurš vēlas sniegt palīdzību cietušajam vai saslimušajam dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju robežās.

 Piesakiet Pirmās palīdzības apmācības un saņemiet: 

 • zināšanas par Pirmās palīdzības pamatiem;
 • praktiskas iemaņas palīdzības sniegšanā;
 • 10% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Papildus informāciju par pakalpojumu atradīsiet šeit.

E-veikals