FN-SERVISS īpašais piedāvājums jūnijā

jūnijs 1, 2021

Īpašais FN-SERVISS piedāvājums pakalpojumiem jūnijā:

 • Ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām apmācībā –  30 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei – 15 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • Elektroinstalāciju izolācijas pretestības mērījumiem, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes  veikšanai – 15 % atlaide no pakalpojuma maksas.

Piedāvājums  spēkā 01.06.2021  līdz 30.06.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais piedāvājums ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām nodarbībām
  Jūsu uzņēmuma/ organizācijas darbinieku instruktāžām un praktiskajām apmācībām - 30% atlaide no pakalpojuma maksas 

 • Vai zinājāt par to, ka nodarbināto instruktāžas ugunsdrošībā ir jāveic ne retāk kā reizi gadā, turklāt šis pienākums gulstas uz darba devēja pleciem arī šodienas apstākļos, kad ir noteikti tikšanās un pulcēšanās ierobežojumi?
 • Vai zinājāt par to, ka saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jānodrošina praktiskās nodarbības atbilstoši Ugunsdrošības sadaļai “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”?

Pienākumu nodrošināt nodarbināto instruktāžas un praktiskās apmācības darba vietā nosaka 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi”.
Instruktāža / praktiskās apmācības darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Ņemot vērā to, ka vasara ir piemērotākais laiks, lai uzņēmumā organizētu praktiskās apmācības ugunsdrošības jomā, mūsu drošības eksperti  sagatavoja 3 piedāvājumus Jūsu uzņēmuma / organizācijas darbinieku instruktāžām un praktiskajām nodarbībām:

Jūsu ieguvumi, izvēloties jebkuru no piedāvātiem apmācību komplektiem:

 • Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums;
 • Praktiski padomi un zināšanas ugunsdrošībai ikdienai un sadzīvē;
 • Finansiāls ietaupījums – 30% no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām apmācībām, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.06.2021 līdz 30.06.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

  Evakuācijas plānu un  Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei  – 15% atlaide no pakalpojuma maksas  

 
Evakuācijas plāni nepieciešami ikvienā saimnieciskas darbības objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, savukārt pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m2 vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu (Teritorijas plānu).

Lai evakuācijas plāni un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas  izstrādātu pareizi, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidi. Lai jūsu objektā būtu pilnīgi precīzi evakuācijas plāni un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas, uzticiet šo pienākumu FN-SERVISS speciālistu komandai! 

Piesakiet Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādi jūnijā un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Precīzus un profesionāli izstrādātus evakuācijas plānus un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas;
 • 15% atlaidi no pakalpojuma maksas!

 

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Evakuācijas plānu  un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.06.2021 līdz 30.06.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums maijā - Elektroinstalāciju pārbaude
  Elektroinstalāciju pārbaudei - 15% atlaide no pakalpojuma maksas 

 

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces, pārbaude ir jāveic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:

 • sprādzienbīstama vide – reizi divos gados;
 • ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

Elektroinstalāciju pārbaude nepieciešama, lai noteiktu elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli, nodrošinātu elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma. Par elektroinstalāciju izolācijas pretestības, cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu atbilstoši  (Noteikumu Pielikums nr.6)

Piesakiet elektroinstalāciju pārbaudi jūnijā un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Samazināsiet ugunsgrēka risku, ko var izraisīt bojātas elektroinstalācijas;
 • 15% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu elektroinstalāciju pārbaudei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.06.2021 līdz 30.06.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
E-veikals