FN-SERVISS īpašais piedāvājums maijā

maijs 3, 2021

Īpašais FN-SERVISS piedāvājums pakalpojumiem maijā:

  • Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei – 15 % atlaide no pakalpojuma maksas;
  • Elektroinstalāciju izolācijas pretestības mērījumiem, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes  veikšanai – 15 % atlaide no pakalpojuma maksas;

Piedāvājums  spēkā 01.05.2021  līdz 31.05.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

  Evakuācijas plānu un  Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei  – 15% atlaide no pakalpojuma maksas  

 
Evakuācijas plāni nepieciešami ikvienā saimnieciskas darbības objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, savukārt pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m2 vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu (Teritorijas plānu).

Lai evakuācijas plāni un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas  izstrādātu pareizi, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidi. Lai jūsu objektā būtu pilnīgi precīzi evakuācijas plāni un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas, uzticiet šo pienākumu FN-SERVISS speciālistu komandai! 

Piesakiet Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādi maijā un saņemiet:

  • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
  • Precīzus un profesionāli izstrādātus evakuācijas plānus un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas;
  • 15% atlaidi no pakalpojuma maksas!

 

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Evakuācijas plānu  un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.05.2021 līdz 31.05.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums maijā - Elektroinstalāciju pārbaude
  Elektroinstalāciju pārbaudei - 15% atlaide no pakalpojuma maksas 

 

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces, pārbaude ir jāveic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:

  • sprādzienbīstama vide – reizi divos gados;
  • ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

Elektroinstalāciju pārbaude nepieciešama, lai noteiktu elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli, nodrošinātu elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma. Par elektroinstalāciju izolācijas pretestības, cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu atbilstoši  (Noteikumu Pielikums nr.6)

Piesakiet elektroinstalāciju pārbaudi maijā un saņemiet:

  • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
  • Samazināsiet ugunsgrēka risku, ko var izraisīt bojātas elektroinstalācijas;
  • 15% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu elektroinstalāciju pārbaudei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.05.2021 līdz 31.05.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
E-veikals