Noderīgi padomi par evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādi. Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

jūlijs 8, 2019

Evakuācijas plāni

Katrā ēkā ir iespējama kāda avārijas situācija. Tas var būt ugunsgrēks, indīgu vai sprādzienbīstamu gāzveida vielu noplūde, konstrukciju sabrukšanas risks vai arī kas cits. Īpaši civilās drošības pasākumi ir aktuāli šajā politiski nestabilā laikā, kad pasaulē plosās terorisma epidēmija. Veids, kā pamest nelielu privātu māju briesmu gadījumā ir atstāts katra iemītnieka ziņā, tomēr arī privātmājas iedzīvotājiem ieteicams savlaicīgi pārdomāt ceļus, kā to izdarīt, ja deg, piemēram, pirmā stāva vestibils. Daudz svarīgāka prasme organizēti evakuēties ir publiskā objektā.

 

Publisks objekts

Atbilstoši 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumos nr.238 “Ugunsdrošības noteikumos” paredzēts izstrādāt “Evakuācijas plānu”, kas publiskā objektā nosaka iedzīvotāju evakuācijas kārtību un rīcību briesmu gadījumā. Turpat noteikumu 2.10. punktā precizēts, ka Publiskais objekts ir tāda objekts, kurā tiek organizēts publisks pasākums, vai tāds objekts, kurš neatkarīgi no tā faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas, kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kurš par maksu vai bez maksas ir pieejams ikvienai personai. Saskaņā ar noteikumu 36. punkta prasībām, evakuācijas plāns ir jāizstrādā tikai tām ēkām (izņemot dzīvojamās mājas), kurās vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 50 cilvēki, kuru skaitā ietilpst gan pastāvīgie darbinieki, gan apmeklētāji, piegādātāji un servisa darbinieki. Plāni ir jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts nacionālajam standartam LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojumi”.

 

Šobrīd kā galvenās problēmas speciālisti atzīmē to, ka nav izstrādāti evakuācijas plāni objektos, kuros tos ir nepieciešams izstrādāt. Objektos ir veiktas telpu pārbūves un nav veiktas evakuācijas plānu korekcijas. Tāpat faktiskais ugunsdzēsības inventāra izvietojums neatbilst evakuācijas plānā norādītajām vietām. Reizēm arī evakuācijas plānu apzīmējumi neatbilst LVS 446 prasībām.

 

Plāna atbilstība

Evakuācijas plāna ārējam izskatam un saturam jāatbilst LVS 446 pamatprasībām. Plānu jāapstiprina objekta vadītajam vai par ugunsdrošību atbildīgajai personai, tam jāataino reālā situācija, nevis tas, kas ir bijis vai būs. Plānam jābūt A2 – A4 formāta lielumā un minimālais pieļaujamais izmērs ir 210 x 297 mm. Evakuācijas plānam ir grafiskā un teksta daļa. Grafiskās daļas saturam ir jāatbilst Ugunsdrošības noteikumu 231.punkta prasībām.

Evakuācijas plāna teksta daļā pirmām kārtām jābūt norādītam ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma tālruņa numuram -112. Tur jābūt aprakstītai rīcībai ugunsgrēka, avārijas vai bīstamības situācijā, tai skaitā, par ugunsgrēku dzēšanu vai glābšanas darbu veikšanu līdz ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās laikam. Tekstā jābūt aprakstītai rīcībai par cilvēku un materiālo vērtību evakuāciju vai glābšanu. Lielas platības vai sarežģītu objektu telpās evakuācijas plāni jāsadala vairākās daļās.

Vēl viena nianse. Ja objektā uzturas vai strādā ārvalstu pilsoņi, tad evakuācijas plāna teksta daļai jābūt 3 valodās: latviešu, krievu un angļu valodā. Taču nav izslēgts, ka evakuācijas plāna teksta daļa var tikt papildinātas ar citām valodām, jo īpaši ja publiskā Objektā uzturas tādu valstu pilsoņi, kas nerunā nesaprot nevienu no pieminētajām valodām.

 

Evakuācijas plāna izstrāde

Noteikumos ir norādes par to, kur un kā izvietot evakuācijas plānus. Ugunsdrošības noteikumu 236.punktā teikts: “Evakuācijas plānus izvieto evakuācijas ceļos, gaiteņos, starp izejām uz kāpņu telpu vai izejām no objekta. Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40 m. Tātad, domājot par plānu kopiju skaitu, jāņem vērā ir telpu plānojums un stāvu skaits. Evakuācijas plāniem jābūt izvietotiem izgaismotās vietās.

Tā kā dažkārt nelaimes notiek diennakts tumšajā laikā un turklāt objektā var pazust elektrība, tad kā viens no drošiem risinājumiem būtu Evakuācijas plāna pamatnei izvēlēties luminiscētu materiālu, kas būs saredzams ne vien dienas, bet arī krēslas un nakts laikā. Vairāk par šo risinājumu jautājiet FN-SERVISS speciālistu komandai, kas varēs pastāstīt un arī nodemonstrēt luminiscējošā materiāla darbības principus.

Noteikumos nav norādes par to, ka Evakuācijas plānus drīkst izstrādāt tikai konkrētas jomas speciālisti. Ja sabiedriskā objekta atbildīgajai personai ir nepieciešamās prasmes un iemaņas, tad plānu izstrādi var veikt pats. Tomēr, ieteicams šo uzdevumu uzticēt profesionāļiem.

Piemēram, FN-SERVISS piedāvā izstrādāt evakuācijas plānus atbilstoši visu normatīvo aktu prasībām par cenu vidēji 45 EUR vienam stāvam. Cenu nosaka izeju skaits no konkrētā stāva. Tāpat FN-SERVISS piedāvā speciālas, īpaši izturīgas plānu pamatnes, tai skaitā luminiscējošas, un dekoratīvus rāmīšus plānu ierāmēšanai.

 

Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas

Taču būs objekti, kuros līdzās evakuācijas plāniem būs nepieciešams izstrādāt un uzstādīt Ugunsdzēsīnas ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas, kas pirms Ugunsdrošības noteikumu nr.238 spēkā stāšanā tautā bieži saukti par “teritorijas plāniem”.

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka objektos ar savu teritoriju, kuros ir objektam piederīgi ugunsdzēsības hidranti vai ūdens ņemšanas vietas, pie iebrauktuves teritorijā jāizstrādā un jāizvieto Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma (teritorijas plāns), kurā apzīmē iebraukšanas un izbraukšanas virzienus, kā arī ūdens ņemšanas vietu lokāciju.

Būtiski ņemt vērā to, ko Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas izmēram ir jābūt vismaz 1 x1 m. Tas var būt arī lielāks, bet ne mazāks. Šeit izmaksas ar kādām klientam būtu jārēķinās ir ~ 100 EUR.

 

Par to, vai evakuācijas plānu un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādi veikt pašiem, vai uzticēties profesionāļiem, lemt katram pašam. FN-SERVISS drošības eksperti uzskata, ka galvenais, lai šie plāni un shēmas būtu un atbilstu patiesajai situācijai.

Papildus informāciju par evakuācijas plānu un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādi atradīsiet šeit.

 Ja meklējat sev uzticamu sadarbības partneri, kas atradīs efektīvus risinājumus ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, sazinieties ar mums!

E-veikals