Svarīgākais par stacionārās ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām. No likumu normām līdz praktiskiem risinājumiem. Konsultē FN-SERVISS

februāris 19, 2022

Stacionārās ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām ir būtiska nozīme ugunsdrošības nodrošināšanai būvēs. Kādas ir šīs sistēmas priekšrocības? Ja salīdzina ar pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu, tad ugunsdzēsības aparātu kapacitāte nodrošina ap 10 – 20 sekunžu ilgu dzēšanu. Savukārt ugunsdzēsības krāni nodrošina šļūteņu sistēmai ilgstošu ūdens padevi ugunsgrēka gadījumā. Lai arī likumdošanas prasības valstīs ir atšķirīgas, Eiropas mērogā ugunsdzēsības ūdensvada šļūteņu sistēma tiek atzītas par efektīvu un nepieciešamu cilvēku un ēku ugunsdrošības garantēšanai. Ja izcēlies ugunsgrēks, ugunsdzēsējiem objektā var būt problēmas ar ārējo ūdens apgādi un vienīgais risinājums var būt iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads.

Turklāt šādas sistēmas izbūve ir salīdzinoši lētāka nekā objekta aprīkošana ar automātisko ugunsgrēka dzēšanas sistēmu.

Tāpēc atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" ”ugunsdzēsības krāniem un ugunsdzēsības šļūteņu sistēmai jābūt katrā lielākā publiskā vai ražošanas ēkā. LBN 201-15 stingri reglamentē, kāda tipa ēkās ir jābūt iekšējās ugunsdzēsības ūdensvadiem.

Salīdzinot ar agrākajiem normatīviem, jaunajos ir noteiktas izmaiņas, kas atvieglo prasību piemērošanu, piemēram, samazināts viena punkta dzēšanai paredzētais ugunsdzēsības krānu skaits un to darbībai paredzētais ūdens spiediens. I, II, II, IV, un V kategorijas būvēm ar būvtilpumu 5000m3 viena punkta dzēšanai paredzēta 1 strūkla, kas nodrošina vienu litru sekundē. VI un VII kategorijas būvēm minimālā ūdens atdeves robeža samazināta no 5 l/s uz 2,5l/s. Prasībās ir arī citas nianses, piemēram, ražošanas un noliktavas (VI kategorijas būve) telpās  netiek izdalītas U1;U2;U3 ugunsnoturības pakāpes ar dažādām ugunsslodzēm.

Brīvam spiedienaugstumam pirms ugunsdzēsības krāna jānodrošina pietiekoši blīva ūdensstrūkla, lai varētu dzēst ugunsgrēku vistālākajā ēkas punktā. Tās darbības rādiusam jābūt ne mazākam kā 6,0 m; iepriekš normatīvos bija ne mazāk kā 6 -8 vai 16m atkarībā no būves augstuma.

Pie ugunsdzēsības krāna maksimālais spiediens var būt 600kPa jeb 6Bar. Ja spiediens ir lielāks, pirms tā ierīko ūdens spiediena regulatoru vai spiedienu samazinošas diafragmas.

19.04.2016 Ministru kabineta noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” reglamentē prasības ugunsdrošības inventāram, kas atrodas objektā. Vispirms tam ir jābūt brīvi pieejamam un ērti lietojamam nepieciešamības gadījumā. Atbilstoši 116.punktam iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu jānovieto īpašā skapī vai nišā, tam jāpievieno šļūteni un stobru. Ūdensvada krāna šļūtenes garumam jābūt vismaz 20 m. Šļūtenei pievienotajam stobram jānodrošina kompaktu strūklu un tam ir jābūt noslēdzamam.

Prasība par regulējamiem stobriem ir salīdzinoši jauna. Tā stājās spēkā 2016.gada rudenī, līdz ar jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem. Līdz ar to ēku īpašniekiem un pārvaldniekiem, kuru pārziņā atrodas būves, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2016.gada 1.septembrim, vajadzētu pārbaudīt, vai šļūteņu sistēmu skapjos ugunsdrošības inventārs ir ne vien darba kārtībā, bet arī tiesību normām atbilstošs.

Ja ir saglabājusies dokumentācija par iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēmu, tad tur ir jābūt rakstītam, vai stobrs ir regulējams, vai neregulējams. Ja dokumentācija ir nozaudēta, jāapskata ūdensvada ugunsdzēsības stobrus. Ugunsdrošības noteikumiem neatbilstošs ugunsdzēsības stobrs parasti ir viengabala metāla lējuma neregulējams stobrs. Latvijas tirgū ir pieejami dažādi risinājumi regulējamiem ugunsdzēsības stobriem. Tie mēdz būt no plastmasas vai alumīnija materiāla. Plašāku informāciju par ugunsdzēsības stobriem var aplūkot FN-SERVISS E-veikalā.

Ugunsdzēsības krānu kastes

Ugunsdzēsības krānam jāatrodas viegli aizsniedzamā vietā, un parasti, tas ir ievietots speciālā ugunsdzēsības krānu kastē ar aiztaisāmām durvīm. Ugunsdzēsības krāniem un to aprīkojumam ir jābūt atzīmētam evakuācijas plānā.

Krānu kastēm jābūt marķētam ar speciālu zīmi; atverot durvis, jābūt redzamai instrukcijai par tā izmantošanu. Bieži kopā ar ugunsdzēsības krānu, vienā skapja korpusā atsevišķā nodalījumā atrodas arī ugunsdzēsības aparāts.

 

Šobrīd Latvijā tiek piedāvātas ugunsdzēsības krānu kastes, piemēram, SUPRON 3 ražojuma, kas ir arī kā ļoti gaumīgi dizaina elementi, ko var iekļaut objekta interjerā. Ugunsdzēsības krānu kastes var būt aprīkotas ar manometru ūdens spiediena mērīšanai. Eiropas un nacionālajā likumdošanā nav noteikta prasība par to, lai ugunsdzēsības šļūteņu sistēmu skapji tiktu obligāti aprīkoti ar šādiem manometriem, taču ieguvums no šāda risinājuma ir acīmredzams. Jebkurā laikā, ieskatoties manometrā, var redzēt, vai ūdens spiediens sistēmā ir atbilstošs, tādējādi iespējams operatīvi noreaģēt situācijā, kad sistēma nefunkcionē.

 

Ugunsdzēsības krāns var būt izgatavots no alumīnija vai no bronzas un papildināts ar alumīnija savienotājgalviņu. Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas standartiem ugunsdzēsības šļūtenes, kas tiek iebūvētas iekšējās ugunsdzēsības ūdensvadu sistēmās, var būt puscietas vai plakanas.

 

Lai arī izmaksu ziņā puscieto ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas uzstādīšana ir dārgāka par plakano šļūteņu sistēmu komplektiem, funkcionalitātes ziņā puscieto šļūteņu sistēmas ekspluatācijā ir ievērojami parocīgākas. Tā piemēram, puscietā ugunsdzēsības šļūteņu sistēma ļauj uzsākt ugunsdzēšanas darbus neatkarīgi no tā, cik lielā mērā šļūtene ir izritināta. Tas palīdz ekonomēt laiku un ļauj viegli vienai personai uzsākt dzēšanas darbus.

Lai varētu uzsākt dzēšanas darbus ar plakano šļūteni, tā sākumā ir jāizritina.

 

Šļūtene kastē var būt salocīta, satīta vai dubulti satīta, tā var būt grozā, statīvā vai uztīta uz spoles. Viss ir pārdomāts. Uz skapja jābūt atbilstošam marķējumam, - drošības zīmei "Iekšējais ugunsdzēsības krāns". Ja skapī atrodas ugunsdzēsības aparāts, tad arī drošības zīmei "Ugunsdzēsības aparāts". Svarīgi parūpēties, lai ugunsdzēsības krānu kastē atrastos arī lietošanas instrukcija un ražotāja izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija.

 

Ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, ir svarīga katra sekunde, tāpēc personālam jābūt apmācītam, lai spētu atbilstoši rīkoties. Kā pozitīvu piemēru var minēt SUPRON 3 piedāvātās ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas, kas ir drošākās un atbilst ES un nacionālās likumdošanas prasībām.

Ražotājs sniedz ne vien konsultācijas un padomus arhitektiem un projektētājiem ēku projektēšanas stadijā, bet arī to būvniecības procesā. Uzņēmumi, kas veic iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu montāžu, var pieteikties apmācībām pie ražotāja pilnvarotā pārstāvja Latvijā, kā arī saņemt praktiskus padomus sistēmu izbūves laikā.

Moderna skapja konstrukcija

Krānu skapja durvis var būt izgatavotas no metāla loksnes vai no metāla loksnes ar rūdītā stikla logu. STANDARD durvis ir izgatavotas no metāla loksnēm un krāsotas ar epoksīdsveķu poliestera krāsu. INOX durvis ir izgatavotas no nerūsējoša tērauda loksnēm. Ekonomiskā FACADE būs izgatavotas no cinkotām metāla loksnēm un krāsotas ar fasādes krāsu. Ir iespējas kombinēt. FRONT INOX kastes priekšējā daļa ir no nerūsējošā tērauda, pārējā kaste izgatavota no metāla loksnēm un krāsota ar epoksīdsveķu poliestera krāsu. Skapja krāsu izvēle ir plaša, var izmantot standarta krāsojumu vai jebkuru citu krāsu no RAL kataloga. Durvju atvēršanās diapazons ir līdz 180°, kas ļauj brīvi pārvietot šļūteni. Modernu krānu kasti var uzstādīt gan kā labā, gan kreisā tipa krānu kasti. To vajag tikai pagriezt  par 180 grādiem un ievērot, ka labā tipa durvis būs atveramas ar labo roku, un ūdens pieslēgšana iespējama no labās puses vai aizmugures. Savukārt kreisā tipa durvis būs atveramas ar kreiso roku, un ūdens pieslēgšana notiks no kreisās puses vai aizmugures. Jāpiebilst, ka šis ir inovatīvs risinājums, kas izmantots tikai SUPRON 3 krānu kastēs.

 

Lai skapi lieki nevirinātu, tā durvis ir fiksētas. Iespējami vairāki slēdzenes varianti. Ātrās piekļuves slēdzene Euro ir rotējoša un ar svina plombu. Patent ir patentslēdzene ar rezerves avārijas atslēgu, kas novietota uz priekšējām durvīm. Var izvēlēties Supron 3 patentētas konstrukcijas modeli, kas sastāv no patentslēdzenes un ātras piekļuves slēdzenes. Pēc klienta pieprasījuma iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu kasti var aprīkot ar krāna atvēršanas signālierīci, durvju atvēršanas akustisko signālierīci un durvju atvēršanas gala slēdzi. Var uzstādīt arī manuālu ugunsdzēsības trauksmes pogu.

 

Modernos ugunsdzēsības skapjus var pieskaņot ekskluzīvam dizainam. Tos var nokrāsot jebkurā krāsā, apdarē var izmantot stiklu. Skapja metāla durtiņās var veikt lāzergravēšanu, un uz tām izveidot firmas logo vai moto. Visbeidzot uz durvīm var fiksēt jebkuru fotogrāfiju, zīmējumu vai gleznojumu, padarot šo funkcionālo detaļu par košu interjera dekoru.

Dokumentācija

Ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas ir reglamentētās sfēras būvizstrādājums. Būvniecības reglamentācija sākās ar Eiropas savienības likumdošanu, kurā viens no svarīgākajiem tiesību aktiem ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus. Nacionālās likumdošanas jomā minami Ministru kabineta noteikumi Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Nozare ir ļoti detalizēti reglamentēta, un Latvijā reglamentētās sfēras būvizstrādājumu prasības vien ir noteiktas vairāk nekā 400 standartos. Lai būvniecība būtu droša, tieši būvdarbu vadītāji ir atbildīgi par to, ka būvobjektā izmantotie būvizstrādājumi atbilst normatīvo aktu prasībām. Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai būvinspektora pieprasījuma tieši būvdarbu vadītājam ir jāuzrāda piegādāto un iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumenti un būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija. Tas nozīmē, ka būvdarbu vadītājam jāzina, kādai dokumentācijai jābūt nodrošinātai līdz ar iepirktajiem būvizstrādājumiem.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” - 30.2 punktu, ražotājs katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievieno produkta standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu – Ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kurā norādīts ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese. Tāpat dokumentācijā minēts būvizstrādājuma identifikācija elements un Eiropas standarts, kuram būvizstrādājums atbilst. Dokumentā fiksēts būvizstrādājuma paredzētais izmantojums un garantētās īpašības, un galvenais - būvizstrādājuma atbilstība tikusi izvērtēta akreditētā novērtēšanas institūcijā. Tāpat jābūt minētam tās personas vārdam, uzvārdam un amatam, kura ražotāja vārdā paraksta atbilstību apliecinošo dokumentu, tā izdošanas vietai un datumam.

 

Tomēr nevajag pārprast izplatītāja pilnvaras attiecībā uz dokumentāciju. Piemēram, pilnvarotais izplatītājs ir atbildīgs par to, lai visa nepieciešamā dokumentācija tiktu sarūpēta, bet viņš nav tiesīgs izdot Ekspluatācijas īpašību deklarāciju. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai tikai ražotājs ir tiesīgs izsniegt Ekspluatācijas īpašību deklarāciju.  

 

“Patlaban izplatīta problēma ir tā, ka jaunbūvēs tiek iebūvētas ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas, ko izplatītāji paši sakomplektējuši no dažādu izcelsmes produktiem un ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas nav sertificētas akreditētās sertifikācijas institūcijās atbilstoši EN 671 “Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas” obligāti piemērojamā standarta prasībām. Vai arī izplatītāji pašrocīgi sagatavo un paraksta Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, ko viņi nav tiesīgi darīt. Līdz ar to ir vairākkārt redzētas situācijas, kad objektā viss ir samontēts, bet objektu nevar nodot, jo konstatēts, ka izmantotās šļūteņu sistēmas ir neatbilstošas.” pieredzē dalās SIA “FN-SERVISS” valdes locekle Natālija Sokolova.

 

Lai ēku varētu dēvēt par drošu, tai noteikti ir jābūt projektētai un būvētai atbilstošo spēkā esošajiem normatīviem, vadoties pēc Eiropas un pasaules labās prakses piemēriem. Mūsdienās, kad piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, būtiski neapjukt un izvēlēties pārbaudītas vērtības.

 

FN-SERVISS pieredze rāda, ka ne vienmēr lētākais risinājums ir labākais, un ir jāizvērtē to, vai izvēlētais risinājums būs atbilstošs normatīvo aktu prasībām, lai nerastos grūtības un sarežģījumi, nododot ēku ekspluatācijā.

 

Papildus noderīgu informāciju ugunsdrošu ēku būvniecībai meklējiet sadaļā “Ugunsdrošība būvniecībā”.

FN-SERVISS piedāvā ne vien pakalpojumus ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, bet arī plašu produktu klāstu ugunsdrošu ēku būvniecībai.

E-veikals