FN-SERVISS īpašais piedāvājums pakalpojumiem – Jūlijs 2022

jūlijs 1, 2022

Vasaras mēneši ir ne vien piemērots laiks, lai dotos atvaļinājumā,

bet arī lai parūpētos par ugunsdrošības līmeņa paaugstināšanu uzņēmumos un mājās.

Lai iepriecinātu ikvienu, kas šovasar plāno pievērsties jaunu evakuācijas plānu izstrādei, pieteikt profesionāla skursteņslauķa vizīti vai veikt koka, auduma vai metāla konstrukciju apstrādi ar ugunsdrošu pārklājumu, tad šis piedāvājums būs domāts tieši JUMS!

Īpašais piedāvājums skursteņslauķa pakalpojumiem

Līdz 31.07.2022 piesakiet profesionāla skursteņslauķa pakalpojumus un saņemiet:

 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrīti dūmvadi, tehniski bojātas apkures iekārtas.
 • – 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Īpašais piedāvājums evakuācijas plānu un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei

Līdz 31.07.2022 piesakiet Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādi un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumi Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Precīzus un profesionāli izstrādātus evakuācijas plānus un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu atbilstoši standarta LVS 446:2021 prasībām;
 • – 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Īpašais piedāvājums koka, metāla un audumu ugunsdrošās apstrādes pakalpojumam

Līdz 31.07.2022 piesakiet koka, metāla un audumu ugunsdrošās apstrādes pakalpojumu un saņemiet:

 • Individuālu pieeju –  darbus ieplānos un veiksim Jums ērtā laikā;
 • Kvalitāti un drošību – darbus veiksim, izmantojot augstas kvalitātes materiālus;
 • Samazināts ugunsgrēka izplatīšanās risks;
 • Izpildītas  MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Izpildītas Latvijas būvnormatīvu  201-15 “Būvju ugunsdrošības”;
 • – 20% atlaidi no pakalpojuma cenas.

Piedāvājums spēkā līdz 31.07.2022 un tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

E-veikals