Īpašais piedāvājums no FN-SERVISS – Oktobris 2021

oktobris 11, 2021

FN-SERVISS Īpašais piedāvājums pakalpojumiem oktobrī:

 • Piesakiet dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtējumu, DĀVANĀ saņemiet dūmvadu tīrīšanu BEZ MAKSAS!
 • Piesakiet darba aizsardzības pakalpojumus, DĀVANĀ saņemiet GADA ABONEMENTU on-line instruktāžām BEZ MAKSAS!
 • Piesakiet ugunsdzēsības aparātu apkopi, DĀVANĀ saņemiet neatbilstošu ugunsdzēsības aparātu utilizāciju BEZ MAKSAS!
 • Piesakiet Ugunsdrošības auditu, DĀVANĀ saņemiet ugunsdrošības instrukcijas izstrādi /aktualizēšanu BEZ MAKSAS!

Piedāvājums  spēkā 01.10.2021  līdz 31.10.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais oktobra piedāvājums - skursteņslauķa pakalpojumiem
  Piesakiet dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtējumu, DĀVANĀ saņemiet dūmvadu tīrīšanu BEZ MAKSAS

19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. “Ugunsdrošības noteikumi”  nosaka prasības dūmvadu, apkures iekārtu un ventilācijas kanālu obligātu un regulāru tīrīšanu, lai mazinātu ugunsgrēku izcelšanās draudus. 

Kurināmā veidsDūmvada, apkures iekārtas un ierīces TĪRA un PĀRBAUDA
Cietā kurināmā apkure - sodrējus no ilgdedzes (neakumulē siltumu ilgāk par 3 st.) Kamīns, dažāda veida krāsniņas (Piemēram, Jotul krāsns) - pirms sezonas, līdz 1.novembrim
- 1 reizi apkures sezonā (no 1.nov. līdz 1.mar.)
Cietā kurināmā apkure - sodrējus no ilgdedzes (kas akumulē siltumu ilgāk par 3 st.) Dažāda veida apkures katli, sildmūri, siltā gaisa apkures ierīces, siltā ūdens apkures ierīces, u.c. - pirms sezonas, līdz 1.novembrim
Šķidrā kurināmā apkure- pirms sezonas, līdz 1.novembrim
Dabīgā kurināmā apkure - ne retāk kā 1 x piecos gados

Līdz 31.10.2021 piesakot dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtējumu, saņemsiet:

 • Dūmvadu tīrīšanu BEZ MAKSAS;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrīti dūmvadi, tehniski bojātas apkures iekārtas.

Līdz 31.10.2021 piesakiet dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtējumu un saņemiet:

 • Dūmvadu tīrīšanu BEZ MAKSAS;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrīti dūmvadi, tehniski bojātas apkures iekārtas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtēšanas pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.10.2021 līdz 31.10.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais oktobra piedāvājums - ugunsdrošības auditam objektā

 Piesakiet Ugunsdrošības auditu, DĀVANĀ saņemiet ugunsdrošības instrukcijas izstrādi /aktualizēšanu BEZ MAKSAS  

Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas.

Iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšanu var  veikt pats uzņēmuma vadītājs vai viņa deleģēts speciālists, taču tendences rāda, ka uzņēmumi uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.

Uzņēmumiem un organizācijām, kur vairāk kā gadu nav veikta iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšana, FN-SERVISS piedāvā pakalpojumu Objekta ugunsdrošības audits.

Līdz 31.10.2021 piesakiet ugunsdrošības auditu objektā un saņemiet:

 • Apzināti iespējamie ugunsgrēka riski Jūsu uzņēmumā / organizācijā;
 • Rekomendācijas, kā novērst neatbilstības ugunsdrošības jomā Jūsu uzņēmumā / organizācijā;
 • ugunsdrošības instrukcijas izstrādi /aktualizēšanu BEZ MAKSAS.

Līdz 31.10.2021 piesakiet ugunsdrošības auditu objektā un saņemiet:

 • Apzināti iespējamie ugunsgrēka riski Jūsu uzņēmumā / organizācijā;
 • Rekomendācijas, kā novērst neatbilstības ugunsdrošības jomā Jūsu uzņēmumā / organizācijā;
 • ugunsdrošības instrukcijas izstrādi /aktualizēšanu BEZ MAKSAS.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošības auditam objektā, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.10.2021 – 31.10.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.
Īpašais oktobra piedāvājums - darba aizsardzības pakalpojumiem

 Piesakiet darba aizsardzības pakalpojumus, DĀVANĀ saņemiet GADA ABONEMENTU on-line instruktāžām BEZ MAKSAS! 

Ikvienam vadītājam, kas šobrīd vēl ir pārdomās, kā organizēt  darba aizsardzības jautājumus savā uzņēmumā / organizācijā, ir lieliska iespēja piesaistīt mūsu speciālistus, lai kopīgiem spēkiem izveidotu drošu darba vidi, ietaupot laika un finanšu resursus.

Piesakot darba aizsardzības uzraudzības pakalpojumus oktobrī, saņemiet:

 • Darba vides risku novēršana un samazināšanas plāns;
 • Darba vides kontroles mērījumi;
 • Obligāto veselības pārbaužu saraksts;
 • Nepieciešamo individuālo līdzekļu saraksts;
 • Vizīte objektā uz vietas un tā apsekošana;
 • Darba aizsardzības sistēmas audits;
 • Darba aizsardzības pasākumu plāns;
 • Darba aizsardzības organizatorisko dokumentu izstrāde;
 • Uzņēmuma atbilstības noteikšana normatīvajiem aktiem;
 • Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
 • Darbinieku instruktāža darba aizsardzībā;
 • Obligātās veselības pārbaudes kartes sagatavošana;
 • Konsultācijas un atbildes uz sev visiem neskaidrajiem jautājumiem darba aizsardzības jomā;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • GADA ABONEMENTU On-line instruktāžu sistēmas lietošanai BEZ MAKSAS.

Līdz 31.10.2021 piesakiet darba aizsardzības pakalpojumus un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Samazināti ugunsgrēka risku, ko var izraisīt bojātas ugunsdrošās būvkonstrukcijas;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu darba aizsardzības uzraudzības pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu darba aizsardzībā:

Piedāvājums spēkā 01.10.2021 – 31.10.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.
Īpašais oktobra piedāvājums - ugunsdzēsības aparātu pārbaudēm
 Piesakiet ugunsdzēsības aparātu apkopi, DĀVANĀ saņemiet neatbilstošu ugunsdzēsības aparātu utilizāciju BEZ MAKSAS!

 

E-veikals