Īpašais piedāvājums no FN-SERVISS – Oktobris 2021

oktobris 11, 2021
Īpašais oktobra piedāvājums - skursteņslauķa pakalpojumiem

19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. “Ugunsdrošības noteikumi”  nosaka prasības dūmvadu, apkures iekārtu un ventilācijas kanālu obligātu un regulāru tīrīšanu, lai mazinātu ugunsgrēku izcelšanās draudus. 

Kurināmā veidsDūmvada, apkures iekārtas un ierīces TĪRA un PĀRBAUDA
Cietā kurināmā apkure - sodrējus no ilgdedzes (neakumulē siltumu ilgāk par 3 st.) Kamīns, dažāda veida krāsniņas (Piemēram, Jotul krāsns) - pirms sezonas, līdz 1.novembrim
- 1 reizi apkures sezonā (no 1.nov. līdz 1.mar.)
Cietā kurināmā apkure - sodrējus no ilgdedzes (kas akumulē siltumu ilgāk par 3 st.) Dažāda veida apkures katli, sildmūri, siltā gaisa apkures ierīces, siltā ūdens apkures ierīces, u.c. - pirms sezonas, līdz 1.novembrim
Šķidrā kurināmā apkure- pirms sezonas, līdz 1.novembrim
Dabīgā kurināmā apkure - ne retāk kā 1 x piecos gados

Līdz 31.10.2021 piesakiet dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtējumu un saņemiet:

 • Dūmvadu tīrīšanu BEZ MAKSAS;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrīti dūmvadi, tehniski bojātas apkures iekārtas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu dūmvada, apkures iekārtas un ierīces TEHNISKĀ STĀVOKĻA novērtēšanas pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.10.2021 līdz 31.10.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais oktobra piedāvājums - ugunsdrošības auditam objektā

Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas.

Iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšanu var  veikt pats uzņēmuma vadītājs vai viņa deleģēts speciālists, taču tendences rāda, ka uzņēmumi uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.

Uzņēmumiem un organizācijām, kur vairāk kā gadu nav veikta iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšana, FN-SERVISS piedāvā pakalpojumu Objekta ugunsdrošības audits.

Līdz 31.10.2021 piesakiet ugunsdrošības auditu objektā un saņemiet:

 • Apzināti iespējamie ugunsgrēka riski Jūsu uzņēmumā / organizācijā;
 • Rekomendācijas, kā novērst neatbilstības ugunsdrošības jomā Jūsu uzņēmumā / organizācijā;
 • ugunsdrošības instrukcijas izstrādi /aktualizēšanu BEZ MAKSAS.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošības auditam objektā, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.10.2021 – 31.10.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.
Īpašais oktobra piedāvājums - darba aizsardzības pakalpojumiem

Ikvienam vadītājam, kas šobrīd vēl ir pārdomās, kā organizēt  darba aizsardzības jautājumus savā uzņēmumā / organizācijā, ir lieliska iespēja piesaistīt mūsu speciālistus, lai kopīgiem spēkiem izveidotu drošu darba vidi, ietaupot laika un finanšu resursus.

Līdz 31.10.2021 piesakiet darba aizsardzības pakalpojumus un saņemiet:

 • Darba vides risku novēršana un samazināšanas plāns;
 • Darba vides kontroles mērījumi;
 • Obligāto veselības pārbaužu saraksts;
 • Nepieciešamo individuālo līdzekļu saraksts;
 • Vizīte objektā uz vietas un tā apsekošana;
 • Darba aizsardzības sistēmas audits;
 • Darba aizsardzības pasākumu plāns;
 • Darba aizsardzības organizatorisko dokumentu izstrāde;
 • Uzņēmuma atbilstības noteikšana normatīvajiem aktiem;
 • Darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
 • Darbinieku instruktāža darba aizsardzībā;
 • Obligātās veselības pārbaudes kartes sagatavošana;
 • Konsultācijas un atbildes uz sev visiem neskaidrajiem jautājumiem darba aizsardzības jomā;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • GADA ABONEMENTU On-line instruktāžu sistēmas lietošanai BEZ MAKSAS.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu darba aizsardzības uzraudzības pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu darba aizsardzībā atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.10.2021 – 31.10.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.
Īpašais oktobra piedāvājums - ugunsdzēsības aparātu pārbaudēm

Ugunsdzēsības aparātus, līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk kā vispār neesošs. Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas gatavā stāvoklī reglamentē MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosakot, ka ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

Līdz 31.10.2021 piesakiet ugunsdzēsības aparātu apkopes un saņemiet:

 • Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Ražotāju tehnisko noteikumu prasībām pārbaudītus ugunsdzēsības aparātus;
 • Konkurētspējīgas cenas;
 • Kvalitatīvu servisu jums ērtā laikā un vietā. Pakalpojumu nodrošinām visā Latvijā;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Nederīgo ugunsdzēsības aparātu utilizāciju  BEZ MAKSAS.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdzēsības aparātu apkopes pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS pakalpojumiem, atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.10.2021 – 31.10.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām.
E-veikals