Īpašais piedāvājums no FN-SERVISS – Septembris 2021

septembris 1, 2021

FN-SERVISS Īpašais piedāvājums pakalpojumiem septembrī:

 • Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei –20 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • Elektroinstalāciju izolācijas pretestības mērījumiem, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes  veikšanai – 20 % atlaide no pakalpojuma maksas.
 • Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdarēm– 20%  atlaide no pakalpojuma maksas

Piedāvājums  spēkā 01.09.2021  līdz 30.09.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais piedāvājums evakuācijas plānu izstrādei

  Evakuācijas plānu un  Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei  – 20% atlaide no pakalpojuma maksas  

 
Evakuācijas plāni nepieciešami ikvienā saimnieciskas darbības objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, savukārt pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m2 vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu (Teritorijas plānu).

Lai evakuācijas plāni un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas  izstrādātu pareizi, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidi. Lai jūsu objektā būtu pilnīgi precīzi evakuācijas plāni un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas, uzticiet šo pienākumu FN-SERVISS speciālistu komandai! 

Līdz 30.09.2021 piesakiet Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādi un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Precīzus un profesionāli izstrādātus evakuācijas plānus un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas atbilstoši standarta LVS 446:2021 prasībām;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas!

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Evakuācijas plānu  un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.09.2021 līdz 30.09.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums elektroinstalāciju pārbaudei
  Elektroinstalāciju pārbaudei - 20% atlaide no pakalpojuma maksas 

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces, pārbaude ir jāveic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:

 • sprādzienbīstama vide – reizi divos gados;
 • ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

Elektroinstalāciju pārbaude nepieciešama, lai noteiktu elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli, nodrošinātu elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma. Par elektroinstalāciju izolācijas pretestības, cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu atbilstoši  (Noteikumu Pielikums nr.6)

Līdz 30.09.2021 piesakiet elektroinstalāciju pārbaudi un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Samazināsiet ugunsgrēka risku, ko var izraisīt bojātas elektroinstalācijas;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu elektroinstalāciju pārbaudei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.09.2021 līdz 30.09.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdarēm

  Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdarēm – 20% atlaide no pakalpojuma maksas  

Ugunsdrošības noteikumi un Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 nosaka, ka ugunsdrošos šķēršļos neblīvās vietās aizdara ar ugunsizturīgiem blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem. Ugunsdrošie blīvējošie materiāli konstrukciju neblīvas vietas  aizsargā no aizdegšanās, pārdegšanas, pārogļošanās vai cita veida bojājumiem ugunsgrēka gadījumā.

Ugunsdrošo būvkonstrukciju pārbaude nepieciešama, lai novērtētu esošā tehniska stāvokļa atbilstību un esamību,  kas nodrošinātu ēkas ugunsaizsardzību ugunsgrēka laikā.

Līdz 30.09.2021 piesakiet ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdares un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Samazināti ugunsgrēka risku, ko var izraisīt bojātas ugunsdrošās būvkonstrukcijas;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdarēm, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.09.2021 – 30.09.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas
E-veikals