Īpašais piedāvājums no FN-SERVISS – Janvāris 2022

decembris 30, 2021

FN-SERVISS Īpašais piedāvājums pakalpojumiem janvārī:

 • Piesakiet mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu un dāvanā saņemiet mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu objektā BEZ MAKSAS!
 • Piesakiet Darba aizsardzības auditu savam uzņēmumam un dāvanā saņemiet – 25 % atlaidi no pakalpojuma maksas!
 • Piesakiet ugunsdzēsības inventāra apkopes un dāvanā saņemiet 25% atlaidi jaunu ugunsdzēsības aparātu iegādei!

Piedāvājums  spēkā 01.01.2022  līdz 31.01.2022.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais piedāvājums mehāniskās ventilācijas sistēmu tīrīšanai
  Piesakiet mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu un dāvanā saņemiet mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu objektā BEZ MAKSAS!  

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšana ir obligāta un regulāra procedūra, kas jāveic ikvienam, lai nepieļautu uguns izplatīšanos ēkā.

Līdz 31.01.2022 piesakiet mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu un saņemiet:

 • Mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu objektā BEZ MAKSAS;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrīti mehānisko ventilāciju sistēmu gaisvadi;
 • Tīru gaisu iekštelpās.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanas pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums  spēkā 01.01.2022  līdz 31.01.2022.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums Darba aizsardzības sistēmas auditam
  Piesakiet Darba aizsardzības auditu savam uzņēmumam un dāvanā saņemiet - 25 % atlaidi no pakalpojuma maksas!  

Darba aizsardzības sistēmas audits – Profesionālu un neatkarīga darba aizsardzības eksperta sagatavots slēdziens par to, vai uzņēmumam piemērojamās darba aizsardzības prasības tiek ievērotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Rekomendācijas par nepieciešamajiem pasākumiem neatbilstību novēršanai. 

Līdz 31.01.2022 piesakiet darba aizsardzības sistēmas auditu un saņemiet:

 • Profesionālu un neatkarīga darba aizsardzības eksperta sagatavotu audita aktu, kurā būs norādīts:
  • Slēdziens, vai uzņēmumam piemērojamās darba aizsardzības prasības tiek ievērotas atbilstoši
   • Darba aizsardzības likumam;
   • 02.10.2007 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.
  • Fotofiksācijas par fiksētajām neatbilstībām.
  • Rekomendācijas par nepieciešamajiem pasākumiem neatbilstību novēršanai.
  • Noslēgumā FN-SERVISS speciālisti klātienē sniegs atgriezenisko saiti par darba aizsardzības sistēmas audita rezultātiem, novērojumiem un rekomendācijām.
 • 25% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Darba aizsardzības sistēmas auditam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums  spēkā 01.01.2022  līdz 31.01.2022.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums ugunsdzēsības inventāra pārbaudei

  Piesakiet ugunsdzēsības inventāra apkopes un dāvanā saņemiet 25% atlaidi jaunu ugunsdzēsības aparātu iegādei!  

Ugunsdzēsības inventārs un aprīkojums ir jāuztur darba kārtībā, lai ugunsgrēka gadījumā tas palīdzētu nodzēst uguns liesmas to sākotnējā stadijā.

Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas gatavā stāvoklī reglamentē MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosakot, ka ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām,bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

Līdz 31.01.2022 piesakiet ugunsdzēsības inventāra apkopes un saņemiet:

 • Konkurētspējīgas cenas;
 • Vienmēr pieejamu pakalpojuma visā Latvijā;
 • Kvalitatīvu servisu, atbilstību un augstas kvalitātes prasības;
 •  - 25 % atlaidi jauna ugunsdzēsības aparātu iegādei.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdzēsības inventāra pārbaudei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums  spēkā 01.01.2022  līdz 31.01.2022.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
E-veikals