Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par evakuācijas apgaismojumiem. Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

jūlijs 13, 2020

Nereti FN-SERVISS drošības eksperti saņem jautājumu par to, kādu evakuācijas apgaismojumu izvēlēties, cik daudz tie ir nepieciešami un kā tos pārbaudīt? Turklāt aizvien biežāk profesionāļu vidū norisinās diskusijas par izmaiņām Ugunsdrošības noteikumos, kas paredz papildus prasības evakuācijas un avārijas apgaismojumiem Objektos.

Raksta turpinājumā uzzināsiet, kādi ir biežāk uzdotie jautājumi profesionāļu vidū par evakuācijas ceļu apzīmējumiem, evakuācijas un avārijas gaismekļu funkcionalitāti, to uzstādīšanu un uzturēšanu. Atbildes uz jautājumiem sagatavojuši pieredzējuši FN-SERVISS drošības eksperti, kas ikdienā klientiem palīdz rast atbilstošākos risinājumus evakuācijas ceļu apzīmēšanai, kā arī palīdz uzstādīt evakuācijas un avārijas apgaismojumus esošos un jaunos objektos.

Kādi tiesību akti reglamentē evakuācijas apgaismojumu nepieciešamību Objektos?

Evakuācijas apgaismojumu nepieciešamību reglamentē šādi tiesību akti:

  • 06.2015 MK noteikumi nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"”, 5.7. sadaļa, 161. – 163.punkti.
  • 04.2016 MK noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” , kur atsevišķos punktos ir atsauces par prasībām, kas sasaucas ar LBN 201-15.

Svarīgākās prasības, ko definē LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" attiecībā uz būvēm un telpām, kur ir nepieciešams izbūvēt evakuācijas un avārijas apgaismojumu sistēmas, ir noteiktas  161.punktā:

Projektējot jaunas būves un ēkas svarīgi ir atcerēties to, ka evakuācijas avārijapgaismojumi ir jāierīko:

1) būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus, – aizsargātos evakuācijas ceļos;

2)  evakuācijas ceļos, tai skaitā aizsargātos evakuācijas ceļos, ja evakuējamo skaits ir 50 cilvēku un vairāk;

3)  II, III, IV, IVa un V lietošanas veida būvēs vai telpās, ja tajās vienlaikus atrodas vairāk par 100 cilvēkiem;

4)  ugunsaizsardzības sistēmu kontroles un vadības iekārtu telpās, ugunsdzēsības sistēmu sūkņu un to vadības mezglu telpās.

Evakuācijas un avārijas apgaismojumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu apgaismojumu cilvēku evakuācijas laikā. Tā piemēram, ugunsgrēka laikā ēkā var pazust elektrība, veidoties piedūmojums, kas būtiski samazina apgrūtina redzamību un cilvēku evakuāciju.

Kādas prasības nosaka normatīvie akti attiecībā uz avārijas gaismekļu tehniskajiem parametriem?

Tehniskās prasības attiecībā uz evakuācijas un avārijas apgaismojumiem ir definētas  būvnormatīva  162. un 163. punktos.

Evakuācijas izejas, kas paredzētas vismaz 50 cilvēku evakuācijai, aprīko ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem. Izgaismotie evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāji ir pastāvīgi ieslēgti darba režīmā vai paredzēta to automātiska ieslēgšanās no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vai automātiskās sprinkleru ugunsdzēsības sistēmas.

Evakuācijas apgaismes tīkliem un izgaismotajām evakuācijas izejas norādītājiem  ir  jābūt pieslēgtiem pie  diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Rezerves elektroapgādes avots nodrošina izgaismoto evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāju darbību vismaz 30 minūtes.

No normatīvo aktu prasībām izriet tas, ka visiem evakuācijas un avārijas gaismekļiem, pazūdot vienam no elektroapgādes avotiem, ir jāturpina izgaismot evakuācijas ceļš vismaz 30 minūtes. Gaismekļi var izgaismot evakuācijas ceļu ilgāku, bet ne īsāku laiku.

Spēkā esošais normatīvs atļauj uzstādīt arī tādus evakuācijas gaismekļus, kas ieslēdzas tikai avārijas (ārkārtas) situācijā, proti, kad pazūd primārais elektroapgādes avots un iedarbojas automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma vai automātiskā sprinkleru ugunsdzēsības sistēma. Taču arī šādiem gaismekļiem ir jānodrošina evakuācijas ceļa izgaismošana vismaz 30 minūtes.

Analizējot Latvijas un arī mūsu kaimiņvalstu pieredzi – lielākajā daļā objektu tiek uzstādīt evakuācijas un avārijas gaismekļi, kas izstaro gaismu pastāvīgi.

“Mūsdienu LED tehnoloģijas, kas tiek izmantotas evakuācijas un avārijas gaismekļu ražošanā, nodrošina to, ka elektroenerģijas patēriņš ir pavisam niecīgs. Turklāt pārdomāti izbūvēti evakuācijas ceļi, pastāvīgi degoši evakuācijas apgaismojumi mazina cilvēku trauksmes līmeni, sniedz drošības sajūtu.” uzskata FN-SERVISS valdes locekle Natālija Sokolova.

Mūsdienu tehniskie risinājumi evakuācijas un avārijas gaismekļiem ir tik kvalitatīvi un ilgtspējīgi, ka tie neradīs biežas galvassāpes ēkas apsaimniekotājam attiecībā uz pastāvīgi degošu evakuācijas un avārijas gaismekļu nomaiņu.

Vēl viens papildus ieguvums apsaimniekotājiem, uzstādot pastāvīgi degošus evakuācijas un avārijas apgaismojumus – vizuāli ir redzams vai gaismeklis ir darba kārtībā vai arī tas nedarbojas. Uzstādot evakuācijas un avārijas apgaismojumus, kas ieslēdzas tikai pazūdot primārajam elektroapgādes avotam, jārēķinās ar to, ka šādus gaismekļus būtu jāpārbauda biežāk, ja vien tajos nav iebūvēta “paštestēšanās” funkcija, evakuācijas gaismekļi nav savienoti ar speciālu evakuācijas gaismekļu sistēmas vadības bloku.

Evakuācijas un avārijas apgaismojums - ekspertu padomi

Kādas izmaiņas mūs sagaida Ugunsdrošības noteikumos attiecībā uz evakuācijas apgaismojumiem?

Ugunsdrošības noteikumu grozījumu projekts paredz papildināt 199.punktu šādā redakcijā:

Zīmes minimālie izmēri nav mazāki par 1.pielikumā noteiktiem. Cilvēku kustības virziena zīmes ir redzamas katrā evakuācijas ceļa posmā.” Un tad šie izmēri ir šādi:

Evakuācijas un avārijas apgaismojums - izmaiņas likumdošanā

Attiecībā uz evakuācijas gaismekļiem ir attiecināmas pēdējā kolonnā nopublicētās prasības.  Būtiski atzīmēt to, ka līdz šim normatīvos aktos nebija definēti minimālie zīmju izmēri, atstājot šo lēmumu projektētāju un būvnieku ziņā. Savukārt tuvākajā nākotnē projektētājiem un būvniekiem jau būs precīzas vadlīnijas par produktu risinājumiem, ko izvēlēties uz uzstādīt jaunajos būvprojektos.

 Kādi evakuācijas gaismekļi mēdz būt un kā tos iedala?

Iedalījums pēc funkcijām: Gaismekļi, kuri neizgaismo visu laiku, bet iedegas tikai strāvas atslēgšanas brīdī (tiek palaists lokālais rezerves strāvas avots). Gaismekļi, kuri izstaro gaismu nepārtraukti (arī strāvas pārtraukšanas brīdī tiek  palaists lokālais rezerves strāvas avots  un gaismekļi, kuriem nav rezerves baterija, bet ir pieslēgti pie rezerves strāvas avota (centrāles 12/24/220 V).

Iedalījums gaismas izstarošanas formas: Avārijas apgaismojums ar gaismas diodēm, avārijas apgaismojums ar luminiscētām lampām, avārijas apgaismojums ar citu veidu risinājumiem.

Iedalījums pēc to testēšanas veida: Paštestēšanas gaismekļi (testē pareizu uzlādi, pareizu lampas darbību ik pēc 15 dienām, darbību pie pilnīgas izlādes – katrus 6 mēnešus)

Iedalījums pēc tehnoloģijām: Adrešu avārijas apgaismojums, kur tie ir sasaistīti tīklā un pie vienota paneļa. Un adrešu avārijas gaismekļi ar strāvas centrāli 12/24/220V

Kādus evakuācijas apgaismojumus izvēlēties?

Evakuācijas un avārijas apgaismojumi - Ekspertu padomi

Mūsdienās ir pieejams plašs klāsts ar evakuācijas gaismekļiem, kas ir montējami pie sienas, griestiem, stiprināmi trosēs u.c. Tie mēdz būt vienpusēji/divpusēji, autonomi un monitorējami ar sistēmas vadības bloka palīdzību.

Jūsu ērtībām esam sagatavojuši īsu un praktisku ceļvedi, kas caur piemēriem palīdzēs Jums saprast, pamatnostādnes par to, kur un kā izvietot evakuācijas un avārijas apgaismojumus, pamatproduktu grupas un to pielietojumu. Lai iepazītos uz sagatavoto informāciju, uzklikšķiniet uz attēla, kas izvietots zemāk:

Evakuācijas un avārijas apgaismojums

Izvērtējot dažādu Eiropas ražotāju piedāvātos risinājumus, samērojot kvalitāti un cenu, kā vienu no drošiem un pārbaudītiem risinājumiem, FN-SERVISS drošības eksperti atzīst Olimpia Electronics  (Grieķijas) ražotāja piedāvātos risinājumus.

Olimpia Electronics ir Ražotājs, kam ir  vairāk  kā 40 gadu pieredze avārijas apgaismojumu ražošanā.

Uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 no TUV, OHSAS 18001:2007 no Lloyd’s Register, ISO 14000:2004 ‏no Bureau Veritas. Olimpia Electronics produkti ir sertificēti no BSI, TUV, VDS, LPCB, EVPU atbilstoši regulējumiem EN 60598-2-22, EN 54 u.c. Visiem Olimpia Electronics  produktiem ir ar CE drošības marķējums. No 2011. gada uzņēmums uztur bronzas līmeņa atzinību no Eiropas uzņēmēju ētikas organizācijas.

Taču produktu kvalitāte nav vienīgais arguments, kādēļ FN-SERVISS drošības eksperti dod priekšroku Olimpia Electronics risinājumiem. Neatsverams atbalsts, ko nodrošina Olimpia Electronics inženieru un projektu vadītāju komanda, ir konsultācijas un tehnisks atbalsts evakuācijas gaismu projektu izstrādē. Proti, ja elektroinstalāciju projektētājiem ir nepieciešamas konsultācijas, tehniskie risinājumi – tad nav jākautrējas sazināties, iesūtīt projekta (ēkas/būves skici) Olimpia Electronics projektētājiem/inženieriem, un jau dažu dienu laikā saņemsiet idejas, piedāvājumu evakuācijas apgaismojumu sistēmas izveidei. Savukārt FN-SERVISS drošības eksperti palīdzēs aprēķināt projekta izmaksas – cik izmaksās paši gaismekļi, sistēmas uzstādīšana.

Noteikti  profesionāļiem radīsies jautājums – cik šāds pakalpojums maksā, jo mūsdienās par visu ir jāmaksā un bieži vien konsultāciju likmes svārstās no 50 – 150 EUR stundā.

Būsiet pārsteigti uzzināt, ka Ražotājs šo pakalpojumu sniedz BEZ MAKSAS, ko pamatojot to kā ilgtermiņa investīciju savstarpējo attiecību veidošanā ar klientiem.

FN-SERVISS drošības ekspertu simpātijas Olimpia Electronics produkti ir arī ieguvuši arī  tādēļ, ka tie ir viegli uzstādāmi, tos ir viegli pārbaudīt, Ražotājs nodrošina teicamu garantijas servisu. Turklāt daudzi no Olimpia Electorinics piedāvātajiem produktiem ir ar iebūvētu “paštestēšanās” funkciju, kas būtiski atvieglo ēkas apsaimniekotāju ikdienu.

Laikam ejot, FN-SERVISS drošības eksperti ir izveidojuši TOP produktu klāstu – evakuācijas apgaismojumiem, ko varat aplūkot šeit. Taču šis saraksts ir tikai aisberga redzamā daļa no tā visa plašā klāsta, ko sadarbībā ar Olimpia Electronics ir iespējams nodrošināt.

Lai piemeklētu labāko risinājumu evakuācijas apgaismojumu sistēmu projektēšanai un izbūvei, FN-SERVISS drošības eksperti aicina nekautrēties un sūtīt savus pieprasījumus uz e-pastu fnserviss@fnserviss.lv vai oskars.tabors@fnserviss.lv

Atsaucīgi un zinoši speciālisti palīdzēs ne vien ar risinājuma piemeklēšanu, bet arī palīdzēs aplēst izmaksas evakuācijas gaismekļu sistēmas izbūvei.

Gadījumā, ja jums radās jautājumi par šo rakstu, sazinieties ar mums!

Jūsu ērtībām saistoši raksti par līdzīgu tēmu:

Sekojiet mūsu aktualitātēm mājas lapā vai e-pastā!

E-veikals