Īpašais piedāvājums no FN-SERVISS – Marts 2022

marts 1, 2022

 

FN-SERVISS Īpašais piedāvājums martā:

 • Darba vides risku novērtējumam – 20 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • Elektroinstalāciju maksas sistēmas pretestības mērījumiem, cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumvada nepārtrauktas saites un zibensaizsardzības pārbaudes veikšanai – 20 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma plānu izstrādei – 20 % atlaide no pakalpojuma maksas.
 • Piesakiet mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu un dāvanā saņemiet mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu objektā BEZ MAKSAS!
 • Ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām apmācībām –  30 % atlaide no pakalpojuma maksas;

Piedāvājums spēkā līdz 31.03.2022. Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais piedāvājums darba vides risku novērtēšanai

  Darba vides risku novērtējumam - 20% atlaide bez pakalpojuma maksas  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” Darba devējs nodrošina darba vides riska novērtēšanu visās darba vietās. Darba vides risku novērtējums ir jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Līdz 31.03.2022. piesakiet darba vides risku novērtējumu un saņemiet:

 • Apzināti darba vides riska atbildības darba vietas, kurās nepieciešams veikt darba aizsardzības pasākumus;
 • Izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns un citi dokumenti, kas izriet no darba vides risku novērtējuma;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu darba vides risku novērtējumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā  līdz 31.03.2022. Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums elektroinstalāciju pārbaudei

  Elektroinstalāciju pārbaude – 20% atlaide bez pakalpojuma maksas  

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces, pārbaude ir jāveic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:

 • sprādzienbīstama vide – reizi divos gados;
 • ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

Elektroinstalāciju pārbaude nepieciešama, lai noteiktu elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli, nodrošinātu elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma. Par elektroinstalāciju izolācijas pretestības, cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu atbilstoši  (Noteikumu Pielikums nr.6)

Līdz 31.03.2022 piesakiet elektroinstalāciju pārbaudi un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumi Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Samazināsiet ugunsgrēka risku, ko var izraisīt bojātas elektroinstalācijas;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu elektroinstalāciju pārbaudei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā līdz 31.03.2022. Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums evakuācijas plānu izstrādei

  Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrāde – 20% atlaide bez pakalpojuma maksas  

Evakuācijas plāni nepieciešamie ikvienā saimnieciskās darbības objektā, kurā var atrast vairāk par 50 cilvēkiem, pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas paredzētas iebraukšanas teritorijā, un tās vieta ir lielāka par 6400 m2 vai attālums no iebrauktuves līdzās pašai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai 80 m, izvietošanas ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma (Teritorijas plānu).

Lai evakuācijas plāni un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma ir pareizi izstrādāta, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidei. Lai jūsu objekts būtu pilnīgi precīzi evakuācijas plāni un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas, uzticiet šo pienākumu FN-SERVISS speciālistu komandai!

Līdz 31.03.2022 piesakiet Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrādi un saņemiet:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumi Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Precīzus un profesionāli izstrādātus evakuācijas plānus un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu atbilstoši standarta LVS 446:2021 prasībām;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Evakuācijas plānu un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma plānu izstrādei, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā līdz 31.03.2022. Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums mehāniskās ventilācijas sistēmu tīrīšanai
  Piesakiet mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu un dāvanā saņemiet mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu objektā BEZ MAKSAS!  

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšana ir obligāta un regulāra procedūra, kas jāveic ikvienam, lai nepieļautu uguns izplatīšanos ēkā.

Līdz 31.03.2022 piesakiet mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu un saņemiet:

 • Mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanu objektā BEZ MAKSAS;
 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrīti mehānisko ventilāciju sistēmu gaisvadi;
 • Tīru gaisu iekštelpās.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanas pakalpojumam, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums spēkā līdz 31.03.2022. Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums darbinieku instruktāžām un apmācībām
  Piesakiet darbinieku instruktāžas un praktiskās apmācības un saņemiet 30% no pakalpojuma maksas!  

 • Vai zinājāt par to, ka nodarbināto instruktāžas ugunsdrošībā ir jāveic ne retāk kā reizi gadā, turklāt šis pienākums gulstas uz darba devēja pleciem arī šodienas apstākļos, kad ir noteikti tikšanās un pulcēšanās ierobežojumi?
 • Vai zinājāt par to, ka saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jānodrošina praktiskās nodarbības atbilstoši Ugunsdrošības sadaļai “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”?

Pienākumu nodrošināt nodarbināto instruktāžas un praktiskās apmācības darba vietā nosaka 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi”.
Instruktāža / praktiskās apmācības darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Ņemot vērā to, ka pavasaris un  vasara ir piemērotākais laiks, lai uzņēmumā organizētu praktiskās apmācības ugunsdrošības jomā, mūsu drošības eksperti  sagatavoja 3 piedāvājumus Jūsu uzņēmuma / organizācijas darbinieku instruktāžām un praktiskajām nodarbībām.

Līdz 31.03.2022 piesakiet darbinieku instruktāžas un praktiskās apmācības un saņemiet:

 • Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums;
 • Praktiski padomi un zināšanas ugunsdrošībai ikdienai un sadzīvē;
 • 30% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu darbinieku instruktāžām un praktiskām apmācībām, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums spēkā līdz 31.03.2022. Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
E-veikals