1. Events
  2. Tiešsaistē, MS Teams
Today

60 stundu pamatlīmeņa kursi “Darba aizsardzībā” 2.diena

Tiešsaistē, MS Teams

Pamatlīmeņa, jeb 60 stundu, apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu.

EUR135

60 stundu pamatlīmeņa kursi “Darba aizsardzībā” 1.diena

Tiešsaistē, MS Teams

Pamatlīmeņa, jeb 60 stundu, apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu.

EUR135

Darba laika organizācija attālinātā darba izpildē

Tiešsaistē, MS Teams

Semināra tēmas: Kā pareizi organizēt darba laiku un kādu darba laika organizēšanas veidu izvēlēties darbiniekam ar attālināto darba izpildes veidu. Kādos dokumentos veicam korekcijas vai veidojam jaunu dokumentu? Kā pārbaudīt darba izpildi un noteikt( mērīt) darba izpildes kvalitāti? Virsstundas attālinātā darba gadījumā; Raksturīgākās kļūdas un trūkumi attālinātā darba izpildes laika organizēšanā; Jautājumi & Atbildes.  Diskusija.

EUR35,45

Darba attiecības un COVID- 19 vakcinācija

Tiešsaistē, MS Teams

Seminārs "Darba attiecības un COVID- 19 vakcinācija. Darba devēja tiesības regulēt darba kārtību COVID-19 apstākļos" Semināra tēmas: Darba attiecības un epidemioloģiskās prasības, kā nodrošināt to izpildi, darbinieku atteikums izpildīt darba devēja prasības; Praktisku situāciju analīze un iespējamie risinājumi; Darba kārtība uzņēmumā , un kā ar darba kārtības noteikumiem veiksmīgi regulēt darba attiecības arī strīdīgās situācijās, […]

EUR35,45

Ugunsdrošības prasības būvobjektā

Tiešsaistē, MS Teams

Semināra tēmas: Normatīvie akti, kas regulē ugunsdrošību, un to prasības; Ugunsdrošības noteikumu grozījumi; Pienākumu sadalījums nodrošinot ugunsdrošību būvobjektā; Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā; Ugunsdrošības instrukcija būvobjektā un ugunsdrošības instruktāža; Būvobjektu nodrošināšana ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm; Rīcība ugunsgrēka gadījumā. Evakuācijas organizēšana būvobjektā; Ugunsdzēsības līdzekļu nodrošinājums būvobjektā; Ugunsbīstamo darbu prasības un norādījumi. Darbi ar degt spējīgiem šķidrumiem; Jautājumi […]

EUR29,45

Darba tiesību aktualitātes un epidemioloģiskie ierobežojumi

Tiešsaistē, MS Teams

Seminārs "Darba tiesību aktualitātes un epidemioloģiskie ierobežojumi" Semināra tēmas: Darba likuma grozījumu analīze un to piemērošana; Uzteikuma nosacījumu piemērošana un termiņu aprēķināšana; Jautājumi par Darba likuma grozījumu piemērošanu; Darba attiecībām piemērojamie epidemioloģiskie drošības pasākumi (COVID situācijas); Jautājumi & Atbildes.  Diskusija.

EUR35,45

Ventilāciju atbilstība ugunsdrošībai

Tiešsaistē, MS Teams

Norises kārtība: Seminārs tiks vadīts tiešsaistē (attālināti). Tā ilgums 4 stundas. Dienu pirms semināra, dalībniekiem, kuri būs pieteikušies un veikuši apmaksu par dalību seminārā, tiks nosūtīt informācija par pieslēgšanos on-line risinājumam. Semināra laikā un pēc tā noklausīšanās, varēsiet uzdot lektoram jautājumus par dzirdēto. Pēc semināra noklausīšanās uz e-pastu Jums nosūtīsim elektroniski parakstītu sertifikātu  (4 stundas […]

EUR29,45

Darba vides risku noteikšana attālinātai darba vietai

Tiešsaistē, MS Teams

Seminārs "Darba vides risku noteikšana attālinātai darba vietai un ar risku noteikšanu saistītās problēmsituācijas" Semināra tēmas: Darbinieka sniegtā informācija kā pamats darba vides risku vērtēšanas procesā; Darbinieka atbildība par sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību; Iespējamie informācijas iegūšanas veidi, informācijas uzglabāšana, datu aizsardzība ( ?); Raksturīgākās kļūdas un trūkumi veicot attālinātās darba vietas vērtēšanu; Jautājumi & […]

EUR35,45
E-veikals