Sazinies ar mums

2010. gada 10. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”  nosaka darbinieku apmācības, kārtību darba aizsardzības jautājumos. Atbilstoši noteikumiem darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, kā arī uzņēmuma specifiku.

Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver: ievadapmācību un instruktāžu darba vietā. Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

Lai palīdzētu darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības, FN-SERVISS drošības eksperti sagatavojuši risinājumu: Instruktāža darba aizsardzībā objektā.

Pieteikties pakalpojumam

Instruktāžas ietvaros nodrošinām darbinieku apmācības par šādām tēmām:

 • darba veida būtiskākie darba vides riska faktori;
 • darba vides riska faktoru ietekme uz drošību un veselību;
 • obligāto veselības pārbaužu nozīme un to veikšanas kārtība;
 • darba aizsardzības prasības darbu uzsākot veicot un pabeidzot;
 • vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

 Pieredzējuši un kompetenti speciālisti

Individuāla pieeja katram klientam

Instruktāžu veicam klientam ērtā laikā un vietā

Investīcijas darbinieku apmācībā sastāda  EUR 88,43 +PVN.

Cenā iekļauts:

 • Instruktāža darba aizsardzībā
 • Transports
 • Prezentācijas tehnikas nodrošinājums (projektors un ekrāns), ja nepieciešams
 • Mācību auditorija instruktāžas veikšanai, ja nepieciešams
 • Instruktāžas uzskaites žurnāla parakstīšana pēc veiktās nodarbināto instruktāžas (iepriekš objektā jābūt aizpildītam Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā žurnālam ar nodarbināto vārdiem/uzvārdiem, darba devēja apstiprinātām instrukcijām).

Mācību ilgums ≈1 h

Ieguvumi:

 • Apmācīti un instruēti darbinieki par darba aizsardzības jautājumiem
 • Izpildītas likumdošanas prasības
 • Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums

Informācija http://fnserviss.lv/instruktaza-darba-aizsardziba/

Papildus jautājumu gadījumā un pieteikties instruktāžai

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67556799

Printēt lapu
E-veikals