Ugunsdrošība uzņēmumos

Seminārs LVS446 Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums

Ikvienu profesionāli par uzticamu ekspertu padara zināšanas un pieredze. Taču zināšanas top vērtīgas, ja tās tiek regulāri papildinātas un atjaunotas. Kā ugunsdrošības jomas eksperti, aicinām uzņēmumu vadītājus, atbildīgos profesionāļus ugunsdrošībā uz semināru, kas tiks veltīts tēmai:

LVS 446:2021 «Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums» 

 TĒMAS AKTUALITĀTE: 

Ar 2021.gada 19. augustu stājās spēkā grozījumi standartā LVS446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”. Standartā ir aktualizētas prasības evakuācijas plāniem, objektu plānojumu shēmām, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmām, nacionālajām ugunsdrošības, civilās aizsardzības un drošības zīmēm un signālkrāsojumiem.

 Norises laiks: 

Tuvākais semināra norises datums un laiks:

10.11.2021, plkst. 15:00-16:30

  Lektors: 

Edgars Rumjancevs – FN-SERVISS darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists, kurš aktīvi piedalījās LVS446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” standarta aktualizēšanā.

  Semināra tēma: 

  • Būtiskākās izmaiņas LVS standartā LVS446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”

 Norises kārtība: 

  • Seminārs tiks vadīts tiešsaistē (attālināti). Tā ilgums 1,5 stundas.
  • Dienu pirms semināra, dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, tiks nosūtīta informācija par pieslēgšanos on-line risinājumam.
  • Semināra laikā un pēc tā noklausīšanās, varēsiet uzdot lektoram jautājumus par dzirdēto.
  • Pēc semināra noklausīšanās uz e-pastu Jums nosūtīsim elektroniski parakstītu sertifikātu  (2 stundas punktu uzskaitei)

 Dalības maksa: 

 BEZ MAKSAS

 Papildus jautājumu gadījumā un pieteikties semināram: 

E-pasts: fnserviss@fnserviss

Tālrunis: 67 556 799

Iepriekšēja pieteikšanās semināram ir OBLIGĀTA

Printēt lapu
E-veikals