Ugunsdrošība uzņēmumos

BEZRŪPJU KOMPLEKTS UGUNSDROŠĪBĀ

Bezrūpju komplekts ugunsdrošībā – pakalpojumu komplekts, ko izstrādājuši FN-SERVISS drošības eksperti ugunsdrošības paaugstināšanai uzņēmumos. Tas palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus.

SKURSTEŅSLAUĶA PAKALPOJUMI

Dūmvadu, apkures iekārtu un ierīču tīrīšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Regulāra dūmvadu, apkures iekārtu un ierīču tīrīšana ievērojami samazina iespēju, ka apkures periodā izceļas ugunsgrēks.

MEHĀNISKO VENTILĀCIJAS SISTĒMU TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE UN TĪRĪŠANA

Mehānisko ventilācijas sistēmu pārbaude un tīrīšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  Regulāra ventilācijas sistēmu tīrīšana ievērojami samazina ugunsgrēka risku, ierobežo uguns izplatīšanos ēkā.

ELEKTROINSTALĀCIJU PĀRBAUDE

Elektroinstalācijas pārbaude atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Elektroinstalācijas pārbaude nepieciešama, lai noteiktu elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli, nodrošinātu elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma.

UGUNSDZĒSĪBAS INVENTĀRA PĀRBAUDE, APKOPE, IZVIETOŠANA UN UTILIZĀCIJA

Ugunsdzēsības inventārs un aprīkojums ir jāuztur darba kārtībā, lai ugunsgrēka gadījumā tas palīdzētu nodzēst uguns liesmas to sākotnējā stadijā. FN-SERVISS saviem klientiem piedāvā plašāko ugunsdrošības pakalpojumu klāstu:

 • Ugunsdzēsības aparātu apkopes un vizuālās apskates;
 • Ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaude;
 • Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude;
 • Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude;
 • Ugunsdzēsības aparātu utilizācija.
 • Pazemes hidrantu aku vāku krāsošana

Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Pazemes hidrantu aku vāku krāsošana
UGUNSDROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN SAKĀRTOŠANA

Dokumentācijas – ugunsdrošības instrukciju, evakuācijas un teritorijas plānu izstrāde atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Papildus šiem pakalpojumiem FN-SERVISS klientiem piedāvā šādus ugunsdrošības pakalpojumus:

 • Objekta ugunsdrošības audits;
 • Objekta ugunsdrošības audits kopā ar ugunsdrošības instrukcijas izstrādi;
 • Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu audits;
 • Būvobjekta ugunsdrošības audits;
 • Objekta plānojuma shēmas izstrāde;
 • Evakuācijas plānu un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrāde.

Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Pakalpojums evakuācijas ūdens ņemšanas plāna izgatavošana
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Objekta plānojuma shēmas izstrāde
UGUNSDROŠĪBAS APMĀCĪBAS, INSTRUKTĀŽAS UN PRAKTISKĀS NODARBĪBAS

Ugunsdrošības instruktāžas, praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas mācības – viss klientu ērtībām, kam rūp darbinieku drošība.

Kursi ugunsdrošībās (20 vai 160 stundas) – akreditētas mācību programmas, kas veidotas, lai palīdzētu darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības.

Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Seminārs "Kā efektīvi plānot un vadīt instruktāžas darba vietā?
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS

Ugunsaizsardzības sistēmu pastāvīgi jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.

Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu montāža, remontdarbi un apkope.

Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Evakuācijas apgaismojuma pārbaudes
EVAKUĀCIJA UN APZĪMĒJUMI

Avārijas izejām un evakuācijas ceļiem jābūt apzīmētiem ar zīmēm atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 • Evakuācijas un teritorijas plāni;
 • Evakuācijas apgaismojums un tā vadības sistēmas;
 • Stāvu numerācija;
 • Evakuācijas durvju pārveidošana par evakuācijas izejas durvīm.

Printēt lapu
E-veikals