Ugunsdrošība uzņēmumos

Evakuācijas plānu un ugunsdzēsības ūdnesņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrāde

Evakuācijas plāni nepieciešami ikvienā saimnieciskas darbības objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem un, lai to izstrādātu pareizi, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidi. Pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m2 vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas (Teritorijas plānus).

Lai jūsu objektā būtu pilnīgi precīzi evakuācijas plāni un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas, uzticiet šo pienākumu FN-SERVISS speciālistu komandai!

Pieteikties pakalpojumam

 Evakuācijas plāni. 

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem saimnieciskās darbības objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānus. Evakuācijas plāni jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 446 prasībām. Evakuācijas plāni jāizvieto redzamās vietās, lai tie būtu viegli pamanāmi un saprotami.

Aicinām Jūs sazināties ar mūsu speciālistiem un pasūtīt evakuācijas plāna izstrādi. Tas tiks izveidots atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām, Jūsu izvēlētajā formātā un telpās izvietots tik eksemplāros, cik tas nepieciešams ievērojot likumu prasības.

Evakuācijas plānus izstrādājam A2, A3 un A4 formātos, kā arī lielākos, nestandarta izmēros. Pēc Jūsu izvēles radīsim arī īpaši lielu izmēru plānus, kuri būs redzami arī no daudzu metru attāluma.

 Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas (Teritorijas plāni) 

Ugunsdrošības noteikumi nosaka to, ka pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā, ja tās platība ir lielāka par 6400 m2 vai ja attālums no iebrauktuves līdz teritorijā esošajai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietai pārsniedz 80 m, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu.

Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmā norāda teritorijas plānojumu, ugunsdzēsības ūdensvada hidrantus, aizbīdņus, vadības mezglus, sūkņu, putu koncentrāta un atklātas un slēgtas ugunsdzēsības ūdensņemšanas atrašanās vietas. Shēmai ir jābūt viegli uztveramai, un tās minimālais izmērs ir 1 x 1 m.

Ja arī Jūsu objektā nepieciešams izstrādāt Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu (teritorijas plānu), aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem un uzticēt šo darbu Fnserviss.lv. Izstrādātajā Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmā tiks ietvertas visas normatīvos aktos noteiktās prasības, turklāt nodrošinām arī shēmu izvietošanu objekta teritorijā.

Būtiski!

  • Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas izmēram ir jābūt vismaz 1 x1 m lielam. Pēc klienta pasūtījuma izgatavojam arī citos lielākos, kā arī nestandarta formātos;
  • A3 un A4 izmēra evakuācijas plāniem varat iegādāties rāmīšus mūsu veikalos un e-veikalā. Skatīt piedāvājumu šeit.
  • Piedāvājam laminēšanas pakalpojumus A3 un A4 izmēra Evakuācijas plāniem.
  • Evakuācijas un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu (teritorijas plānu) izstrādi FN-SERVISS veic atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, to izvietošana Objektos tiek organizēta klientam ērtā laikā.

Pieteikties pakalpojumam: +371 67 556 799

Printēt lapu
E-veikals